Darbo užmokestis

Kauno „Saulės“ gimnazijos

 Vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio ataskaita

2021 m. sausio 31 d.

 
Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis   
1. Direktorius Neskelbiama**
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2298
3. Mokytojai ekspertai 1755
4. Mokytojai metodininkai 1520
5. Vyresnieji mokytojai 1431
6. Mokytojai 857
7. Psichologas Neskelbiama**
8. Socialinis pedagogas Neskelbiama**
9. Bibliotekininkas 1121
10. Mokytojas tyrėjas Erasmus projektas 59
11. Mokytojų veiklos administratorius Erasmus projektas 94
12. Mokinių veiklos administratorius Erasmus projektas 94
13. ITS administratorius 877
14. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Neskelbiama**
15. Raštvedys 868
16. Archyvaras Neskelbiama**
17. Valytoja MMA
18. Kiemsargis MMA
19. Ūkvedys Neskelbiama**
20. Budėtojas MMA
21. Rūbininkas MMA
 
 * Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18ptAtnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30