Filosofija, misija, vizija

Vertybės ir filosofija

„Sol lucet omnibus“ (lot. Saulė šviečia visiems) – ši filosofija yra paremta bendražmogiškomis vertybėmis bei besimokančios organizacijos principais, kurie diegiami visose gimnazijos veiklos srityse – kiekvieno gabumai yra ugdytinos dovanos, pasiekimai – tolimesnių tikslų siekis – ne tik savo asmeninei naudai, bet gimnazijos, miesto, šalies ir pasaulio labui.

Siekdami įgyvendinti gimnazijos misiją, bendruomenės nariai vadovaujasi šiomis vertybėmis:

Sąmoningumas – išsamus suvokimas,  ką darome, kaip darome ir kodėl darome.

Asmeninė ir socialinė atsakomybė – aukšta vidinė kultūra, siekiant atliepti kiekvieno bendruomenės nario poreikius.

Ugdymas(is) – nuolatinis kiekvieno bendruomenės nario tobulėjimas, mokymas ir mokymasis.

Lojalumas – įsipareigojimas gimnazijai ir gimtajam kraštui.

Ėjimas bendrų tikslų link, profesionaliai ir kolegialiai bendradarbiaujant.

Gimnazijos vizija

Moderni, besimokanti ir atvira švietimo inovacijoms gimnazija, turinti savitą tiksliųjų ir gamtos mokslų ugdymo sistemą, puoselėjanti lietuviškos mokyklos tradicijas, ugdanti gyvenimo sėkmei motyvuotą žmogų, siekiantį dirbti krašto gerovei.

Gimnazijos misija

Teikti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą 1-4-ųjų (9-12) gimnazijos klasių mokiniams, turintiems aiškią motyvaciją, sudarant palankias sąlygas atskleisti ir plėtoti savitus kiekvieno gebėjimus, orientuotus į aukščiausius įmanomus individualius mokymosi pasiekimus, ugdyti kritiškai, pilietiškai ir atsakingai mąstantį, gebantį prisitaikyti prie besikeičiančios visuomenės standartų žmogų, puoselėjanti demokratinėmis vertybėmis grindžiamą bendravimą.

 

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
4. 11.05 - 11.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Mokslo metų pabaiga 11 klasėms

Sveikinimai pabaigus mokslo metus!