Laisvos darbo vietos

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

 

Įstaigos pavadinimas

Kauno „Saulės“ gimnazija

Pareigos

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui (1 etatas)

 

Darbo vieta

Kauno „Saulės“ gimnazija, Savanorių p. 46

Reikalavimai

  1.  Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
  2.  Atitikti LR Vyriausybės 2003-12-04 nutarimo Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus (Žin., 2003, Nr. 123-5618);
  3. Gebėti vadovautis švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos higienos normos reikalavimais bei kitais dokumentais.
  4. Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
  5.  Pristatyti pažymą „Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį“
  6. Turėti/įgyti: pirmos medicininės pagalbos, sveikatos žinių atestavimo ir asmens sveikatos, taip pat atsakingo už darbų ir priešgaisrinę saugą pažymėjimus.

Funkcijos

 Vadovaujantis direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymu (švietimo įstaigos specifika).

 

Darbo užmokestis

  Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198,  suvestinė redakcija nuo 2023-09-01 iki 2024-08-31), priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais), pareiginės algos koeficiento 7,5 -13,5 ribose.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 1. Prašymą dėl leidimo dalyvauti konkurse;
 2. CV;
 3. Asmens tapatybės dokumento kopiją;
 4. Išsilavinimo dokumento/ų kopijas;
 5. Darbo stažą patvirtinantis dokumentas ir kiti reikalavimuose išvardyti pažymėjimai/pažymos.

Dokumentų priėmimo vieta

Kauno „Saulės“ gimnazijos (Savanorių p. 46, Kaunas) raštinė, II aukštas,  202 kabinetas.

Skenuotus dokumentus galima siųsti el. paštu – saulesg@saule.kaunas.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Mob.tel. +37067354688 arba Tel. +370 37 424438

El.p. saulesg@saule.kaunas.lm.lt

 

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2023 m. rugpjūčio 21 diena 14.00 val.

Atrinkti pretendentai kvietimą į pokalbį gaus elektroniniu paštu.

 

Pretendentai į Kauno „Saulės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigas neprieštarauja, kad jų asmens duomenys bus tvarkomi tik vykstančio konkurso tikslais.

_________________________________________

Atnaujinta: 2023-08-09
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30