Mėnesio renginių planas

KAUNO „SAULĖS“ GIMNAZIJOS

2023 M. SPALIO MĖN. PLANAS

 

 

Renginio pavadinimas

 

 

Vieta

 

 

Data ir laikas

 

Dalyvauja

 

Atsakingas

 

Koordinatorius

Ugdymo karjerai renginys „Sauguomenės diena“

Aktų salė

Spalio 2 d.

2B, 2C, 2D, 2H klasių mokiniai

K. Balčiūnaitė,

I. Juozelėnaitė,

S. Rimkuvienė

A. Adašiūnienė

Integruota fizinio ugdymo ir technologijų pamoka. Gaminamos eurofito testų priemonės

Technologijų kabinetas

Spalis 2 - 6 d.

2-3-ųjų klasių mokiniai

Ž. Žemaitis,

K. Balčiūnaitė,

M. Barčaitis

S. Drazdavičienė

Edukacija „Psichinę sveikatą stiprinantis dienos režimas“

104 kab.

Spalio 3 d.

8.50-9.35 val.

1B klasės mokiniai

Sveikatos priežiūros specialistė K. Klijūnė,

A. Marčiulionienė

L. Čiarienė

Mokytojų dienos šventė „Juodasis sauliadienis PC „Saulė“

Aktų salė

Spalio 5 d. 11.00  val.

(pastaba: ugdomasis procesas organizuojamas pagal sutrumpintų pamokų grafiką)

Gimnazijos mokytojų bendruomenė, šventės svečiai

Mokinių tarybos (MT) pirmininkė R. Rupšytė,

MT darbo grupės,

Gimnazijos taryba,

4-ųjų klasių vadovai,

J. Kulakauskienė,

G. Paukštys,

L. Viršulytė,

L. Laucevičienė,

U. Ciprisevičius,

V. Volyniec

 

S. Drazdavičienė,

L. Čiarienė

Integruota gyvenimo įgūdžių ir psichologijos pamoka skirta Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimui „Psichinės sveikatos stiprinimo žemėlapis”

110 kab.

Spalio 5 d.

1-ųjų klasių mokiniai

A. Milbutienė,

S. Rimkuvienė,

E. Parachomikienė

A. Adašiūnienė

Integruota lietuvių k., istorijos, biologijos edukacinė išvyka į Osvencimą „Nusikaltimų žmonijai pėdsakai Lenkijos istorijoje“

Kaunas -Krokuva- Osvencimas- Kaunas

Spalio 6-8 d.

4K, 2C, 2E klasių mokiniai

A. Jaruševičienė,

R. Jarmalauskas,

L. Juozaitytė,

S. Laučienė

L. Čiarienė,

A. Adašiūnienė

 

Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimas

Gimnazijos erdvės,

virtuali platforma Microsoft Teams

Spalio 10 d.

1-4-ųjų klasių mokiniai

S. Rimkuvienė,

A. Milbutienė,

K. Klijūnė,

E. Parachomikienė

A. Adašiūnienė

Socialinis, edukacinis muzikos - dailės projektas: muzikinis koncertas ir sveikinimas Senjorų dienos centre „Keturlapis dobilas“

Všį Senjorų dienos centras „Keturlapis dobilas“

Spalio 10 d.

11.40- 15.00 val.

Vaikinų ansamblis,

1-2-ųjų klasių mokiniai,

G. Šapalaitė

G.  Kumetaitytė

U. Ciprisevičius,

A. Matukynaitė - Varnauskienė

 

L. Čiarienė

Klasių kolektyvų ir mokytojų, personalo foto sesijos

Aktų salė

Spalio 11 – 13 d. 

(pagal atskirą grafiką)

Gimnazijos mokytojų, personalo ir klasių kolektyvai

Klasių vadovai, mokytojų metodinių grupių pirmininkai

L. Čiarienė

Bendradarbiaujant su VŠĮ „Būk saugus LT“, dalyvavimas ugdymo karjerai tikslais LR Seime edukacinėje veikloje „Politikos mokslų aktualumas ir įstatymų leidimo procesas“ bei ekskursija Lietuvos karo akademijoje

LR Seimo rūmai, Lietuvos karo akademija

Spalio 12 d.

2E klasės mokiniai

S. Laučienė,

L. Šembergė (VŠĮ „Būk saugus LT“)

L. Čiarienė

Ugdymo karjerai renginys ir bendras projektas su socialiniu partneriu - KTU universitetu. Pokalbis su architektūros dėstytoju iš Kalifornijos E. Salikliu

Gimnazijos erdvės

Spalio 12 d.

9.45-10. 30 val.

STEAM būrelio nariai ir atrinkti mokiniai

L. Šeškauskaitė

A. Adašiūnienė,

L. Čiarienė

Integruota lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, geografijos edukacinė ekskursija į Saksonijos žemę  „Saksonijos meno ir gamtos lobynai“

Kaunas - Vroclavas - Saksonijos Šveicarija - Meisenas - Drezdenas

Spalio 12-15 d.

1ABD klasių mokiniai

A. Marčiulionienė,

L. Verikienė

S. Drazdavičienė,

L. Čiarienė

Erasmus+ projekto „Vienas, bet ne vienišas“ veiklų įgyvendinimas

Split (Kroatija)

Spalio 13 d.

Pakviesti mokytojai

I. Juozelėnaitė,

R. Sadlauskienė

S. Drazdavičienė

D. Kulvietienė

Gimnazijos projektas „Mokinys - mokiniui”: projektinis darbas „Skaitau, permanau ir pristatau H. Radausko eilėraštį“

104 kab.

Spalio 16 d.

8.50-10.30 val.

4B klasės mokiniai

A. Marčiulionienė

L. Čiarienė

Spalio 18 d.

8.00-9.35 val.

4G klasės mokiniai

Tyrimas „Naujai priimtų į gimnaziją mokinių adaptacija“

Klasių kabinetai

Spalio 16 - 20 d.

1-ųjų klasių mokiniai

S. Rimkuvienė,

E. Parachomikienė

A. Adašiūnienė

 

Kraujo donorystės/ gerumo akcija „Padovanok gyvenimą“

Gimnazija

Spalio 19 d. 11-15 val.

Pageidaujantys dalyvauti gimnazijos mokiniai ir mokytojai, personalas

Sveikatos priežiūros specialistė                  K. Klijūnė

S. Drazdavičienė,

A. Adašiūnienė

Ugdymo karjerai išvyka - KTU Wanted karjeros dienos

Žalgirio arena

Spalio 19 d.

3-4-ųjų klasių mokiniai

K. Balčiūnaitė,

I. Juozelėnaitė,

S. Rimkuvienė,

klasių vadovai

A. Adašiūnienė

Vokiečių kalbos savaitė. Nuotraukų konkursas „Spuren” (Vokiškų pėdsakų ir simbolių Lietuvoje beieškant). Integruota su menais

 

Gimnazijos erdvės

Spalio mėn. 22-26 d.

1-2-ųjų klasių mokiniai

D. Mikalajūnienė,

A. Matukynaitė - Varnauskienė

D. Kulvietienė,

L. Čiarienė

Gimnazijos projektas „Mokinys - mokiniui“: projektinis darbas „Žodis tampa vaizdu“ (V. Kernagio dainuojamų ir mokinių raiškiai skaitomų M. Martinaičio „Kukučio baladžių“ vaizdo klipų pristatymas)

104 kab.

Spalio 26 d.

8.00-8.45 val.

1B kl. mokiniai

A. Marčiulionienė

L. Čiarienė

Spalio 26 d.

10.55-11.40 val.

1A kl. mokiniai

 

Spalio 27 d.

9.45-10.30 val.

1K kl. mokiniai

96-osios abiturientų laidos vinjetės foto sesija

Mažoji sporto salė

Spalio 26 – 27 d.

(pagal atskirą grafiką)

 

4-ųjų klasių mokiniai

4-ųjų klasių vadovai

L. Čiarienė

„Žalioji Odisėja“ (pusfinalis)

Gimnazijos erdvės,

virtuali platforma Microsoft Teams

 

Spalio mėn. 27 d.

Atrinkti 2 B ir 2G klasių mokiniai

A. Jaruševičienė,

H. Kelpšienė

R. Vaivadienė

MEPA projekto respublikinis renginys „Europa (ne) tavo rankose“

 

Aktų salė

Spalio 28 d.

MEPA jaunesnieji ambasadoriai, pageidaujantys dalyvauti mokytojai bei mokiniai

R. Sadlauskienė,

I. Sadlauskaitė,

I. Juozelėnaitė

D. Kulvietienė

Integruota etikos ir bibliotekos pamoka „Vertybių paieška knygų lentynose“

Biblioteka- informacinis centras

Spalio mėn. I - II sav.

1-ųjų-klasių mokiniai

N. Zaveckienė,

A. Kvedarauskienė

A. Adašiūnienė

Vėlinių dienos minėjimas „​[...] ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose. Psalmynas 23, 6​”

Gimnazijos erdvės

Spalio mėn. IV sav.

Pageidaujantys bendruomenės nariai

L. Brazienė,

N. Zaveckienė,

L. Motiejūnienė,

J. Kulakauskienė,

A. Matukynaitė - Varnauskienė,

V. Petkevičienė,

D. Juodenienė

A. Adašiūnienė,

L. Čiarienė

1-ųjų klasių mokinių susitikimai su gimnazijos administracija ir dėstančiais mokytojais

1-ųjų klasių vadovų kabinetai

Spalio mėn.

(pagal atskirą grafiką)

1-ųjų klasių mokiniai

 

1-ųjų klasių vadovai,

mokytojai, dėstantys 1-osiose klasėse

S. Drazdavičienė

„Psichinę sveikatą stiprinantis dienos režimas“: užsiėmimai su visuomenės sveikatos specialiste

Gimnazija

Spalio mėn.

1-4-ųjų  klasių mokiniai

Sveikatos priežiūros specialistė K. Klijūnė

S. Drazdavičienė

Integruota lietuvių kalbos, istorijos edukacinė išvyka į Estiją „Pažinkime šiaurės kraštų kultūros istoriją; Kultūrinis - istorinis Europos kontekstas, ryšiai su Lietuva. Lietuvos - Estijos kultūros keliais“

Kaunas  Saremos salos - Talinas

Spalio mėn.

1E, 1F klasių mokiniai

A. Kondrotienė,

I. Pliopienė

L. Čiarienė

Integruota literatūros - teatro pamoka „Salomėjos Nėris dienoraščių ir kūrybos refleksijos” - monospektkalis „Poetė” Salomėjos Nėries dienoraščių ir poezijos motyvais

Aktų salė

Spalio  mėn.

(data tikslinama)  

4-ųjų klasių mokiniai

L. Čiarienė

D. Gasiūnienė,

D. Juodenienė,

A. Kondrotienė,

S. Laučienė,

A. Marčiulionienė,

L. Stasiūnaitė

L. Čiarienė

Klasių tėvų pirmininkų susirinkimas

Gimnazija

Spalio  mėn.

(data tikslinama)  

1-4-ųjų klasių tėvų pirmininkai

1-4-ųjų klasių vadovai

S. Drazdavičienė

PATEIKTI:

 • Po įvykusių tėvų susirinkimų gimnazijos raštinei – klasių tėvų komitetų pirmininkų ir narių sąrašus (ats. 1-4-ųjų klasių vadovai).

 

PASTABOS:

 • Mokinių rudens atostogos: 2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
 • Ugdymas organizuojamas pagal ugdymo tvarkaraštį, patvirtintą gimnazijos direktorės įsakymu. Esant reikalui, mokinių konsultavimo metu organizuojamas ugdymo procesas virtualiose mokymo(si) platformose („Microsoft Teams“, Mano dienynas, Eduka interaktyvi klasė).
 • Vykdomos veiklos, numatytos Kauno m. Švietimo skyriaus ir Kauno Švietimo inovacijų centro planuose.
 • Vykdoma ugdomoji pedagoginės veiklos priežiūra (ats. gimnazijos vadovai pagal kuruojamas vadybinės veiklos sritis).
 • Vykdomi gimnazijos projektai „Kolegai – kolegai“, „Mokinys – mokiniui“ (ats. mokytojų metodinių grupių pirmininkai, gimnazijos mokytojai).
 • Pirmadieniais po 3 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susirinkimas „Boso valandėlė“ (ats. gimnazijos administracija, gimnazijos mokytojai).
 • Trečiadieniais po 3 pam. – Mokinių tarybos susirinkimas (ats. direktorės pavaduotoja ugdymui L. Čiarienė, gimnazijos Mokinių taryba).
 • Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. dalykų mokytojai; derinti su direktorės pavaduotoja ugdymui D. Kulvietiene).
 • Vykdoma socialinė, psichologinė, prevencinė veikla (ats. pagalbos vaikui specialistai).
 • Vykdoma kultūrinė pažintinė veikla (suderinus su gimnazijos vadovais; dokumentus pristatyti direktorės pavaduotojai L. Čiarienei; ats. klasių vadovai, mokytojai).
 • Dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo bei adaptacijos klausimais (ats. ITS administratorius, gimnazijos vadovai, dalykų mokytojai, klasių vadovai).

 

 

 

_______________________________________

Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, tel. 8 683 08179       

Atnaujinta: 2023-10-02
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30