Priėmimas į gimnaziją

ESI MOTYVUOTAS SIEKTI DAUGIAU, ŽVELGTI PLAČIAU, AUGTI IR TOBULĖTI – JUNKIS Į „SAULIOKŲ“ GRETAS

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į KAUNO „SAULĖS“ GIMNAZIJĄ 2023-2024 m. m.

Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T- 33 suvestine redakcija 2021-12-23: 

Prašymai mokytis gimnazijoje 2023-2024 m. m. bus priimami nuo 2023 m. kovo 15 d. iki 2023 m. gegužės 31 d. per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema) adresu https://imokykla.kaunas.lt . SISTEMA LEIDŽIA REGISTRUOTI PRAŠYMUS TIK Į DVI UGDYMO ĮSTAIGAS.

Pilnametis asmuo prašymą mokytis teikia pats.

Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje (t. y. deklaruota Kauno rajone ar kitose vietovėse) arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą bus galima pateikti el. paštu: priemimas.saulesg@gmail.com

Telefonas pasiteiravimui prašymų pateikimo klausimais +37068307673

 

PRAŠYMO PADAVIMO DATA IR LAIKAS NETURI JOKIOS ĮTAKOS PRIIMAMŲ ASMENŲ EILIŠKUMUI.

Apie pirmumo teise priimamus asmenis skatykite čia:


1. į I-II gimnazijos klases – 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 aprašo punktai;
2. į III gimnazijos klases – 4.13, 4.14 aprašo punktai.

Žemėlapis pasitikrinimui pagal teritoriją.

2023-2024 m. m. gimnazijoje formuojamos 9 pirmosios (devintosios) gimnazijos klasės. Taip pat pageidaujančius kandidatus, atsižvelgiant į mokymosi pasiekimus, į laisvas vietas priimsime mokytis antrosiose (dešimtosiose) ir trečiosiose (vienuoliktosiose) gimnazijos klasėse.

Į 1-ąsias gimnazijos klases planuojama priimti apie 220 mokinių. Atsižvelgiant į mokinių ir tėvų pageidavimą, gimnazijoje ypatingas dėmesys skiriamas tiksliųjų ir gamtos mokslų ugdymui bei formuojamos VISOS pagilinto mokymo klasės (nepriklausomai nuo klasės raidės). Gimnazijoje ugdomas kritinis, loginis, analitinis mąstymas, būtinas tam tikrų algoritmų arba būdų išmokimui bei problemų sprendimams ir struktūravimui. Matematikai gimnazijoje skiriame išskirtinį dėmesį, kadangi šis mokslas vaidina itin reikšmingą vaidmenį, ugdant kiekvieno mūsų pamatinius ir konceptualiuosius gebėjimus. Džiaugiamės, nes apie tai byloja mūsų gimnazistų egzaminų rezultatai – jie lenkia Kauno miesto ir šalies vidurkį, o gimnazija patenka tarp 2-3 procentų, efektyviausiai dirbančių Lietuvos mokyklų.

Susiklosčius situacijai, kad pagal teikiamų prašymų skaičių gimnazija negalės visų jų tenkinti, galimai bus organizuojami motyvaciniai pokalbiai (motyvacijos mokytis gimnazijoje vertinimas), kurių metu kandidatai bus informuojami, kad gimnazijoje ypatingas dėmesys yra skiriamas tiksliųjų ir gamtos mokslų ugdymui, išsiaiškinami mokinio lūkesčiai, gabumai bei pomėgiai, socialinė branda, kalbinių gebėjimų raiška, matematinis bei gamtamokslinis raštingumas. Motyvacijos mokytis vertinimas (galimai bus organizuojamas gimnazijoje nuo 2023 balandžio 24 d. INFORMACIJA BUS TIKSLINAMA), kuris turi 2 tikslus ir yra grynai informacinio pobūdžio:

1. Mokiniui suteikiama galimybė tvirtai apsispręsti ar ši ugdymo įstaiga atitinka jo lūkesčius ir tikslus.

2. Gimnazijai sudaroma galimybė, atsižvelgiant į mokinio mokymosi pasiekimus, asmenines savybes bei lūkesčius, maksimaliai tenkinti jo poreikius, sudarant klases, siekiant sklandaus adaptacijos proceso, taip pat tai padeda gerinti mikroklimatą, užtikrinti didesnį procentą mokinių patenkintų mokykla ir jos teikiamomis paslaugomis, klasės kolektyvu bei klasės vadovu.

 • 1-ojo semestro arba 1-ojo ir 2-ojo trimestrų įvertinimus (iš dienyno su aiškiai įskaitoma pavarde) pateikti nuo 2023-03-15 d. iki 2023-04-28 d. 15 val.  el. paštu: priemimas.saulesg@gmail.com. (Reikalavimai siunčiamai informacijai: dokumentai turi būti pateikti aiškiai įskaitomi, geros kokybės pdf arba jpg format su progimnazijos klasės vadovo parašu ir raštinės spaudu. Kilus įtarimams, kad pateikti įvertinimai yra suklastoti, gimnazija pasilieka teisę juos patikrinti susisiekiant su mokinio ugdymo įstaiga).

 

ATVIRŲ DURŲ DIENA

BŪSIMIEMS GIMNAZISTAMS

Esi motyvuotas siekti aukšto rezultato, domiesi tiksliaisiais ir gamtos mokslais, noriai mokaisi ir žinai ko sieki, svajoji prisijungti prie jaunų, aktyvių ir orientuotų į gyvenimo sėkmę mokinių. 

TUOMET LAUKIAME TAVĘS

KAUNO „SAULĖS“ GIMNAZIJOS RŪMŲ

AKTŲ SALĖJE

2023 m. kovo 30 d. 15.00 val.

Aptarsime aktualius priėmimo į gimnaziją ir kitus rūpimus klausimus.

Susipažinsite su gimnazijos ugdymo turinio išskirtinumu bei aplinkomis.

Lauksime Jūsų atvykstant!

 

Mokinių priėmimas į gimnaziją įforminamas sutartimi, kurioje nurodomi mokyklos ir mokinio įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės.

Rašytinė sutartis tarp mokinio ir gimnazijos sudaroma tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.

Pastaba: informacija bus tikslinama ir papildoma.

Atnaujinta: 2023-03-15
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
4. 11.05 - 11.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30