Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba 009 kab.

Asta Milbutienė Socialinė pedagogė

009 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

9.00 - 15.00

12.00 - 12.30

Antradienis

9.00 - 15.00

12.00 - 12.30

Trečiadienis

8.00 - 13.00

12.00 - 12.30

Ketvirtadienis

9.00 - 15.00

12.00 - 12.30

Penktadienis 9.00 - 14.00 12.00 - 12.30

Kontaktai Telefonas +370 61409599

El. paštas Rašyti

Andrėja Adašiūnienė Socialinė pedagogė

007 kab.

Dirba dienomis: III, V.

Kontaktai Telefonas +370 683 08175

El. paštas Rašyti

Socialinės pedagogės funkcijos

 • Teikia socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiaudama su klasių vadovais, kitais pedagogais bei specialistais, gimnazijos administracija, tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.
 • Siekia padėti mokiniams geriau adaptuotis gimnazijoje, bendruomenėje, visuomenėje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir plėtoti savo galimybes.
 • Aiškinasi priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti gimnazijos ar vengia tai daryti.
 • Rūpinasi mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo ir mokinių nemokamo važiavimo iš kaimo vietovių klausimais.
 • Konsultuoja gimnazijos bendruomenės narius, siekiant padėti spręsti mokiniams kylančias socialines pedagogines problemas.
 • Organizuoja nusikalstamumo, gimnazijos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
 • Atlieka profesinės veiklos tyrimus.
 • Bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros, kultūros centrais, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.).
 • Atstovauja vaiko teisėms gimnazijoje ir už jos ribų.
 • Organizuoja gimnazijos bendruomenės švietimą socialine pedagogine tematika.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Veiklos vertybės:

 • Pagarba kiekvienam – net ir tam, kuris kartais negerbia savęs ir kitų.
 • Atjauta ir pagalba klystantiems, nusivylusiems, užkluptiems liūdesio ar nevilties.
 • Padrąsinimas nedrįstiems, abejojantiems, ieškantiems, svajojantiems.
 • Tikėjimas didelėmis kiekvieno vaiko galimybėmis: Jūs visi galite būti sėkmingi.
Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
3. 09.50 - 10.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30