Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2023-2024 m.m.

Eil.
Nr.

Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Auklėjamoji klasė
Lietuvių kalba
1.  Čiarienė Lijana Mokytoja metodininkė -
2.  Gasiūnienė Dalia Mokytoja metodininkė 3D
3.  Juodenienė Dalia Mokytoja metodininkė 2A
4.  Kondrotienė Audronė Mokytoja ekspertė 1E
5.  Laučienė Solveiga Mokytoja metodininkė 2E
6.  Marčiulionienė Auksuolė Mokytoja ekspertė 1B
7.  Pliopienė Ilona Mokytoja metodininkė 1F
8.  Stasiūnaitė Laima Mokytoja metodininkė 4D
9.  Šumskienė Rūta Mokytoja metodininkė -
Anglų kalba
10. Blažytė Lilijana Mokytoja metodininkė -
11. Dambrauskaitė Dalė Mokytoja metodininkė -
12. Kelmelienė Eglė Mokytoja metodininkė -
13. Kulvietienė Dovilė Mokytoja ekspertė -
14. Milčiūtė Sandra Mokytoja metodininkė 4G
15. Sadlauskaitė Inesa Mokytoja -
16. Pečkienė Ilona Mokytoja metodininkė 3F
17. Sadlauskienė Rasa Mokytoja  ekspertė -
18. Sylchenkova Kateryna Mokytoja -
19. Šeškauskaitė Lina Mokytoja metodininkė 2F
20. Zdanavičiūtė Ieva Mokytoja -
Vokiečių kalba
21. Balčiūnienė Audronė Vyresnioji mokytoja 1H
22. Jaliniauskienė Rasa Mokytoja metodininkė -
23. Mikalajūnienė Dalytė Mokytoja metodininkė -
Lotynų kalba
24. Laučienė Solveiga Mokytoja metodininkė 2E
Prancūzų kalba
25. Čepulkauskienė Vida Mokytoja metodininkė -
Ispanų kalba
26. Barragan Ferrer Jesus Manuel Mokytojas -
Rusų kalba
27. Balčiūnienė Audronė Vyresnioji mokytoja -
28. Ivanova Natalija Vyresnioji mokytoja -
29. Jaliniauskienė Rasa Mokytoja metodininkė -
Matematika
30. Bakutienė Ingrida Mokytoja metodininkė 1K
31. Gliaudelytė Ieva Mokytoja -
32. Intienė Kornelija Mokytoja ekspertė 3B
33. Januškienė Miglė Mokytoja 3E
34. Jonaitienė Rita Mokytoja ekspertė 2B
35. Karosevičienė Ina Mokytoja ekspertė 4F
36. Meškauskienė Sigutė Mokytoja metodininkė 3C
37. Senikaitė Irma Mokytoja metodininkė 1C
38. Vaivadienė Rita Mokytoja metodininkė -
39. Vasiliauskienė Janina Mokytoja metodininkė -
Istorija
40. Danielius Remigijus Mokytojas ekspertas -
41. Jarmalauskas Ričardas Mokytojas ekspertas -
42. Juozaitytė Lolita Mokytoja metodininkė 2C
43. Morkūnienė Edita Mokytoja metodininkė 1D
44. Ražauskaitė Monika Mokytoja -
Geografija
45. Sesartė Vita Mokytoja metodininkė 4B
46. Valasevičienė Ingrida Mokytoja metodininkė 3G
Biologija
47. Jaruševičienė Asta Mokytoja metodininkė 4K
48. Kelpšienė Halina Mokytoja metodininkė 3A
49. Verikienė Laura Mokytoja metodininkė 1A
Fizika
50. Gražienė Larisa Mokytoja ekspertė 4C
51. Povilaitytė Vaiva Mokytoja metodininkė 4H
52. Žilienė Nijolė Mokytoja metodininkė -
Chemija
53. Neimanienė Nijolė Vyresnioji mokytoja -
54. Ryzgelienė Jolita Mokytoja metodininkė 2G
55. Šarkienė Adelė Mokytoja ekspertė 4A
Informacinės technologijos
56. Kisieliūtė Vita Mokytoja metodininkė 4E
57. Liuokaitis Ramūnas Mokytojas ekspertas -
58. Matulaitienė Jūratė Mokytoja metodininkė -
59. Valdemar Volyniec Vyresnysis mokytojas -
Technologijos
60. Petkevičienė Vigilija Mokytoja metodininkė 3H
61. Žemaitis Žaimantas Mokytojas metodininkas -
Dailė
62. Matukynaitė-Varnauskienė Asta Mokytoja metodininkė -
Muzika
63. Ciprisevičius Ugnius Mokytojas metodininkas -
64. Kulakauskienė Jovita Mokytoja ekspertė -
Šokis
65. Paukštys Gintaras Mokytojas metodininkas -
Fizinis ugdymas
66. Balčiūnaitė Kornelija Mokytoja ekspertė -
67. Banys Tomas Mokytojas metodininkas -
68. Barčaitis Mindaugas Mokytojas metodininkas -
69. Brazauskienė Diana Mokytoja ekspertė -
70. Juozelėnaitė Ieva Mokytoja 2D
71. Smirnovienė Oksana Mokytoja ekspertė 2H
72. Vizbaraitė Daiva Mokytoja ekspertė -
73. Žiūkas Tadas Vyresnysis mokytojas -
Dorinis ugdymas (etika tikyba)
74. Motiejūnienė Laima Mokytoja metodininkė -
75. Zaveckienė Neringa Mokytoja ekspertė -
76. Brazienė Lina Mokytoja metodininkė 2K
Ekonomika
77. Paštuolytė Sandra Mokytoja ekspertė -

Pedagoginio personalo sąrašas 2023-2024 m.m.

Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė
Adašiūnienė Andrėja Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė ekspertė
Bakutienė Ingrida Aukštasis Matematikos mokytoja metodininkė
Balčiūnaitė Kornelija Aukštasis Fizinio ugdymo mokytoja  ekspertė
Balčiūnienė Audronė Aukštasis Rusų/vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja
Banys Tomas Aukštasis Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
Barragan Ferrer Jesus Manuel Aukštasis Ispanų kalbos mokytojas
Barčaitis Mindaugas Aukštasis Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
Blažytė Lilijana Aukštasis Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Brazauskienė Diana Aukštasis Fizinio ugdymo mokytoja  ekspertė
Brazienė Lina Aukštasis Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė
Ciprisevičius Ugnius Aukštasis Muzikos mokytojas metodininkas
Čepulkauskienė Vida Aukštasis Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė
Čiarienė Lijana Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Dambrauskaitė Dalė Aukštasis Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Danielius Remigijus Aukštasis Istorijos mokytojas ekspertas
Drazdavičienė Sonata Aukštasis Direktorė, etikos mokytoja metodininkė
Gasiūnienė Dalia Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Gliaudelytė Ieva Aukštasis Matematikos mokytoja
Gražienė Larisa Aukštasis Fizikos mokytoja ekspertė
Intienė Kornelija Aukštasis Matematikos mokytoja ekspertė
Ivanova Natalija Aukštasis Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Jaliniauskienė Rasa Aukštasis Vokiečių/rusų  kalbos mokytoja metodininkė
Januškienė Miglė Aukštasis Matematikos mokytoja
Jarmalauskas Ričardas Aukštasis Istorijos mokytojas ekspertas
Jaruševičienė Asta Aukštasis Biologijos mokytoja metodininkė
Jonaitienė Rita Aukštasis Matematikos mokytoja ekspertė
Juodenienė Dalia Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Juozaitytė Lolita Aukštasis Istorijos mokytoja metodininkė
Juozelėnaitė Ieva Aukštasis Fizinio ugdymo mokytoja
Kandrotienė Irma Aukštasis neuniversitetinis Informacinio centro – bibliotekos bibliotekininkė
Karosevičienė Ina Aukštasis Matematikos mokytoja ekspertė
Kelpšienė Halina Aukštasis Biologijos mokytoja metodininkė
Kelmelienė Eglė Aukštasis Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Kisieliūtė Vita Aukštasis Informatikos mokytoja metodininkė
Kondrotienė Audronė Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Kulakauskienė Jovita Aukštasis Muzikos mokytoja ekspertė
Kvedarauskienė Asta Aukštasis Informacinio centro – bibliotekos bibliotekininkė
Kulvietienė Dovilė Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė
Laucevičienė Lili Aukštasis Neformaliojo švietimo (teatro) vadovė,
mokytoja metodininkė
Laučienė Solveiga Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Liuokaitis Ramūnas Aukštasis Informatikos mokytojas ekspertas
Marčiulionienė Auksuolė Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Matukynaitė-Varnauskienė Asta Aukštasis Dailės mokytoja metodininkė
Matulaitienė Jūratė Aukštasis Informatikos mokytoja metodininkė
Meškauskienė Sigutė Aukštasis Matematikos mokytoja metodininkė
Mikalajūnienė Dalytė Aukštasis Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
Milbutienė Asta Aukštasis Socialinė pedagogė metodininkė
Milčiūtė Sandra Aukštasis Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Morkūnienė Edita Aukštasis Istorijos mokytoja metodininkė
Motiejūnienė Laima Aukštasis Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė
Naujokaitienė Justina(vaiko auginimo atostogose) Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, psichologė
Neimanienė Nijolė Aukštasis Chemijos vyresnioji mokytoja
Parachomikienė Eglė Aukštasis Psichologė
Paštuolytė Sandra Aukštasis Ekonomikos mokytoja ekspertė
Paukštys Gintaras Aukštasis Šokio  mokytojas metodininkas
Pečkienė Ilona Aukštasis Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Petkevičienė Vigilija Aukštasis Technologijų mokytoja metodininkė
Pliopienė Ilona Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Povilaitytė Vaiva Aukštasis Fizikos mokytoja metodininkė
Ražauskaitė Monika Aukštasis Istorijos mokytoja
Rimkuvienė Simona Aukštasis Psichologė
Ryzgelienė Jolita Aukštasis Chemijos mokytoja metodininkė
Sadlauskaitė Inesa Aukštasis Anglų kalbos mokytoja
Sadlauskienė Rasa Aukštasis Anglų kalbos mokytoja ekspertė
Senikaitė Irma Aukštasis Matematikos mokytoja metodininkė
Sesartė Vita Aukštasis Geografijos  mokytoja metodininkė
Sylchenkova Kateryna Aukštasis Anglų kalbos mokytoja
Smirnovienė Oksana Aukštasis Fizinio ugdymo mokytoja  ekspertė
Stasiūnaitė Laima Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Stonienė Jurga(vaiko auginimo atostogose) Aukštasis Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Šarkienė Adelė Aukštasis Chemijos mokytoja ekspertė
Šeškauskaitė Lina Aukštasis Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Švedkauskienė Indrė Aukštasis Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Šumskienė Rūta Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Vaivadienė Rita Aukštasis Matematikos mokytoja metodininkė
Valasevičienė Ingrida Aukštasis Geografijos  mokytoja metodininkė
Vasiliauskienė Janina Aukštasis Matematikos mokytoja metodininkė
Verikienė Laura Aukštasis Biologijos mokytoja metodininkė
Viršulytė Ligita Aukštasis Neformaliojo švietimo (modernaus šokio studijos) vadovė, mokytoja metodininkė
Vizbaraitė Daiva Aukštasis Fizinio ugdymo mokytoja  ekspertė
Volyniec Valdemaras Aukštasis Informatikos vyresnysis mokytojas
Zaveckienė Neringa Aukštasis Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja ekspertė
Zdanavičiūtė Ieva Aukštasis Anglų kalbos mokytoja
Žemaitis Žaimantas Aukštasis Technologijų mokytojas metodininkas
Žilienė Nijolė Aukštasis Fizikos mokytoja metodininkė
Žiūkas Tadas Aukštasis Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas

 

 

 

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
3. 09.50 - 10.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30