Muziejus

Kauno „Saulės“ gimnazijos muziejus įkurtas 1974 m., tačiau eksponatus muziejui pradėta kaupti dar šeštame dešimtmetyje (1954 m.). Iki pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo daug mokyklos mokytojų prisidėjo prie mokyklos muziejaus istorijos medžiagos rinkimo ir kaupimo, ekspozicijų projektavimo. Daugiausiai medžiagos surinko mokytojos Regina Babeckienė, Rūta Montvilienė, Nijolė Mikolaitienė. Muziejaus erdvę projektavo ir pats pagamino stendus, baldus ir kt. darbų mokytojas Jonas Babeckis.

1989 m., tautinio atgimimo metais, pradėta intensyviai kaupti medžiaga apie mokyklos istoriją. Ekspozicijoje daugiausia dominavo medžiaga apie „Saulės“ mergaičių gimnazijos ir Šv. Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių gimnazijos laikotarpį, nes šį primirštą laikotarpį norėta atkurti, vėl priminti. Daugelį metų labai atsakingai muziejuje darbavosi, kaupė istorinę medžiagą matematikos mokytojas, direktorės pavaduotojas Zenonas Repčys.

2001 m. atsakingu už muziejaus veiklą paskiriamas istorijos mokytojas Valdemaras Jaruševičius. Jo atnaujintoje muziejaus ekspozicijoje atsispindėjo visi svarbiausi mokyklos istorijos laikotarpiai. Daug dėmesio skirta „Saulės“ švietimo draugijai, įkūrusiai gimnaziją; buvusiai mokinei, kankinei Elenai Spirgevičiūtei ir kt.

Nuo 2006 m. gimnazijos muziejų prižiūri lietuvių kalbos mokytoja Solveiga Laučienė. Nuo 2012 m. su muziejaus veikla glaudžiai susijęs ir S.Laučienės vadovaujamas Jaunųjų muziejininkų klubas. Mokiniai muziejuje praleidžia daug laiko, domisi gimnazijos istorija, rengia laikinąsias bei virtualias parodas, veda susitikimus, ekskursijas užsienio svečiams, rašo kraštotyrinius darbus, projektus, dalyvauja miesto ir respublikiniuose konkursuose, konferencijose, projektuose, akcijose. Muziejuje atnaujinamos ir papildomos ekspozicijos, rengiamos edukacinės programos. Yra sudaryta ir išleista nemažai leidinių: „Lietuvos sauliečiai – laisvės kovotojai“, „Giminės medis“, „Lietuvių tautosaka pasauliui“, „Saulė šviečia visiems“, „Kauno „Saulės“ gimnazija“, „Almanachas: Kaip suburti klasės mokinius ir tėvus į prasmingą išvyką Kauno „Saulės“ gimnazijos istorijos takais“, „Šimtmečio žiedas: vilties ir meilės žodžiai Kauno „Saulės“ gimnazijai, „Saulės“ švietimo draugijos įžiebta šviesa“ ir kt.

Gimnazijos muziejinės - edukacinės ekspozicijos vadovė - Solveiga Laučienė

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
5. 12.00 - 12.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Mokslo metų pabaiga 11 klasėms

Sveikinimai pabaigus mokslo metus!