Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
2020 m. Kauno ,,Saulės" gimnazijos nuostatai 2021-06-02 17:59:55 1.76 MB
Kauno „Saulės“ gimnazijos nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-31 14:16:13 1.4 MB
Bendruomenės etikos kodeksas 2021-06-15 20:02:22 496.94 KB
Bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų aprašas 2021-06-15 20:02:23 454.96 KB
Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-06-15 20:02:24 389.73 KB
Pamokų pavadavimo tvarkos aprašas 2021-06-15 20:02:30 363.41 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-06-15 20:02:31 486.13 KB
Informacijos apie pažeidimus Kauno „Saulės“ gimnazijoje teikimo tvarkos aprašas 2023-06-16 13:00:08 482.36 KB
Krizių valdymo Kauno „Saulės“ gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-06-15 20:02:39 3.49 MB
Gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2021-06-15 20:02:40 202.91 KB
Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-06-15 20:02:42 530.5 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos vidaus kontrolės politika 2021-06-15 20:02:43 430.83 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos finansų kontrolės taisyklės 2021-06-15 20:02:43 318.99 KB
Ksg-kvalifikacijos-tobulinimo-tvarkos-aprašas 2021-06-15 20:02:44 293.41 KB
Priėmimo komisijos darbo reglamentas 2021-07-16 18:47:19 467.06 KB
Vidaus kontrolės politikos tvarka 884.77 KB
Direktorės įsakymas dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 1.47 MB
Kauno „Saulės“ gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 594.5 KB
Pagalbos nepasiekusiems patenkinamo lygio tvarkos aprašas 2024 125.58 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 3.12 MB
Tvarkos
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-05-26 11:42:06 357.69 KB
Priėmimas į gimnaziją
T-542 2022-01-05 13:22:01 388.14 KB
T-33 282.7 KB

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
4. 11.05 - 11.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30