Privalomos literatūros sąrašas

1-ųjų gimnazijos klasių privalomos literatūros sąrašas:

1. Vanda Juknaitė. Išsiduosi. Balsu

2. Erichas Marija Remarkas. Trys draugai

3. Vydūnas. Tėvynė ir žmogus

4. Sigitas Geda. Giesmė apie pasaulio medį

5. Ričardas Gavelis. Jauno žmogaus memuarai

6. Janina Degutytė. Pasirinkti eilėraščiai apie tėvynę

7. Liūnė Sutema. Pasirinkti eilėraščiai apie tėvynę

8. Algimantas Mackus. Pasirinkti eilėraščiai apie tėvynę

9. Ignas Šeinius. Kuprelis

10. Oskaras Vaildas. Doriano Grėjaus portretas

11. Marija Gimbutienė. Iš paskutiniųjų profesorės susitikimų

12. Lietuvių sakmės. Pasirinktos

13. Lietuvių pasakos. Pasirinktos

14. Lietuvių liaudies dainos. Pasirinktos

15. Antanas Strazdas. Strazdas

16. Antanas Vienažindys. Ilgu ilgu man ant svieto. Linksminkimos

17. Marcelijus Martinaitis. Kaip sirpsta vyšnios. 

18. Kristijonas Donelaitis. Metai

19. Žemaitė. Marti

20. Vincas Krėvė. Skerdžius

21. Ieva Simonaitytė. Aukštujų Šimonių likimas  

22. Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. Dienoraštis

23. Romualdas Granauskas. Liūdnosios upės

24. Algirdas Landsbergis. Žodžiai, gražieji žodžiai

 

2-ųjų gimnazijos klasių privalomos literatūros sąrašas:

1. Antikos mitai. Pasirinkti

2. Vincas Mykolaitis-Putinas. Promėtėjas 

3. Henrikas Radauskas. Bronzinio Orfėjo daina 

4. Homeras. Iliada.Odisėja. Pasirinktos giesmės 

5. Kazys Bradūnas. Odisėjas buvo nekantrus

6. Konstantinas Kavafis. Itakė 

7. Sofoklis. Antigonė

8. Marija Meilė Kudarauskaitė. Karalienė iš Žemaitijos 

9. Periklio kalba

10. Kvintas Horacijus Flakas.  Trečioji giesmių knyga

11. Nijolės Sadūnaitės gynimosi kalba (ištraukos)

12. Sigitas Geda. Žodis Lietuvai (ištraukos)

13. Justinas Marcinkevičius. Amžinam gyvenimui (ištraukos)

14. Vytautas Landsbergis. Kalba JTO sesijoje (ištraukos)

15.  Šventasis Raštas. Pradžios knyga (ištraukos)

16. Bernardas Brazdžionis. Argi ne Tu? 

17.  Julius Sasnauskas. Kaip buvo pradžioje...

18. Džordžas Gordonas Baironas. Kainas.

19.  Kazys Bradūnas. Atidarau duris. Kol vakaro saulė dar švyti. Maratono kelyje. 

20. Psalmynas. Pasirinktos giesmės

21. Bernardas Brazdžionis. Keleivio malda

22. Naujasis Testamentas. Evangelija pagal Matą (ištraukos)

23. Jonas Biliūnas. Lazda

24. Andrius Navickas.  Asmens orumas: retorika ir praktika

25. Pirmas laiškas Korintiečiams. 

26. Evangelija pagal Luką (ištraukos)

27. Vytautas Mačernis. Žiemos sonetai (pasirinkti)

28. Janina Degutytė. Antigonė

29. Jonas Mekas. Laiškai iš niekur (ištraukos)

30. Dantė Aligjeris. Dieviškoji komedija

31. Rolando giesmė

32. Tristanas ir Izolda

33. Francua Vijonas. Laiškas draugams

34. Servantesas. Don Kichotas (ištraukos)

35. Balys Sruoga. Milžino paunksmė

36. Justinas Marcinkevičius. Mindaugas

37. Viljamas Goldingas. Musių valdovas

38. Icchokas Meras. Lygiosios trunka akimirką

39. Juozas Grušas. Meilė, džiazas ir velnias

40. Džordžas Orvelas. Gyvulių ūkis

41. Kazys Binkis. Eilėraščiai (pasirinkti)

42. Kostas Ostrauskas. Jūratė ir Kastytis (ištraukos)

43. Umbertas Ekas. Rožės vardas. 

 

3-4-ųjų gimnazijos klasių privalomos literatūros sąrašas:

1. Martynas Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba)

2. Mikalojus Daukša. Postilė (,,Prakalba į malonųjį skaitytoją")

3. Jonas Radvanas. Radviliada

4. Viljamas Šekspyras. Hamletas. Sonetai

5. Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai)

6. Kristijonas Donelaitis. Metai

7. Johanas Volfgangas Gėtė. Faustas

8. Adomas Mickevičius. Eilėraščiai Romantika. Odė jaunystei. Akermano stepės. Vėlinės. Ponas Tadas.

9. Antanas Baranauskas. Anykščių šilelis. 

10. Vincas Kudirka. Tautiška giesmė, Varpas, Labora, Iš mano atsiminimų keletas žodelių.

11. Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai).

12. Jonas Biliūnas. Liūdna pasaka (pasirinkti apsakymai).

13 Juozas Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės. 

14. Šatrijos Ragana. Sename dvare. 

15. Vincas Krėvė. Skirgaila. 

16. Vincas Mykolaitis-Putinas. Tarp dviejų aušrų, Altorių šešėly. 

17. Jurgis Savickis. Novelės. 

18. Jonas Aistis. Pasirinkti eilėraščiai. 

19. Francas Kafka. Metamorfozė.

20. Henrikas Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai.

21. Alberas Kamiu. Svetimas. Maras. 

22. Salomėja Nėris. Prie didelio kelio.

23. Vytautas Mačernis. Metai (pasirinkti sonetai), Vizijos. 

24. Balys Sruoga. Dievų miškas. 

25. Bronius Krivickas. Pasirinkti eilėraščiai 

26. Antanas Škėma. Balta drobulė.

27. Justinas Marcinkevičius. Mažvydas (pasirinkti eilėraščiai). 

28. Marius Katiliškis. Miškais ateina ruduo.

29. Juozas Aputis. Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai). 

30. Marcelijus Martinaitis. Pasirinkti eilėraščiai.

31. Sigitas Geda. Pasirinkti eilėraščiai.

32. Česlovas Milošas. Pasirinkti eilėraščiai.

33. Judita Vaičiūnaitė. Pasirinkti eilėraščiai. 

34. Aidas Marčėnas. Pasirinkti eilėraščiai. 

35. Jurgis Kunčinas. Tūla.

36. Marius Ivaškevičius. Madagaskaras. Išvarymas. 

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
4. 11.05 - 11.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Mokslo metų pabaiga 11 klasėms

Sveikinimai pabaigus mokslo metus!