MEPA

2023-12-11

Lapkričio 30 d. mūsų gimnazijos MEPA atstovai Austėja Sadlauskaitė 4B, Gertrūda Kupčinskaitė, Justina Češūnaitė, Rusnė Rupšytė ir Airinga Burdulytė 4F, Augustas Brazinskas 3G, Benas Bačkaitis 3F, Linas Steponavičius 2B turėjo neįkainojamą patirtį, lankydamiesi Europos Parlamente Strasbūre, kur atstovavo gimnazijai renginyje „Euroscola 2023. Safe internet for a stronger Europe: The EU’s commitment to cybersecurity”. Renginio metu atstovai dalyvavo interviu ir klausimų sesijoje su Europos Paroamento vice-prezidentu Marc Angel, „inovacijų labaratorijoje” su Dr. Fabio Di Franco, debatuose, kurių metu mokiniai patys dalyvavo Parlamento darbo simuliacijoje: turėjo galimybę pasisakyti priimant sprendimą, diskutuoti įvairiomis Europos Sąjungai aktualiomis temomis. Simuliacinės veiklos metu mokiniai  įsijautė į Parlamento narių veiklą bei diskusijas ir netgi turėjo galimybę dalyvauti balsavimuose. Džiaugiamės turėdami galimybę prisidėti prie Europos ateities sprendimų.

Patys dalyviai apie renginį atsiliepia taip:

Augustas Brazinskas: „Pirmoje renginio dalyje turėjome puikią galimybę užduoti mums rūpimus klausimus ES parlamento viceprezidentui Marc Angel. Buvo įdomu išgirsti, kas aktualu kitų šalių jaunimui, o ypač  matyti, kaip atvirai viceprezidentas atsakinėja į provokuojančius klausimus.”

Gertrūda Kupčinskaitė: „Džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti šiame renginyje, kuriame buvo aptariamos jaunimui svarbios temos. Smagu buvo išgirsti skirtingoms Europos šalims atstovaujančių mokinių nuomones.”

2023-11-28

Lapkričio 23 d. anglų k. Inesa Sadlauskaitė Briuselyje, Europos parlamente, dalyvavo EDUCATORS EVENT 2023, skirto formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojams. Ši iniciatyva sujungė švietimo specialistus iš visos Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės, siekiant pasidalinti geriausiomis praktikomis, metodais ir įrankiais ir paremti projektus, siejančius mokytojus ir mokinius bei skatinančius jaunimo aktyvumą balsuoti birželio mėnesį vyksiančiuose Europos parlamento rinkimuose, prisidėti demokratinių procesų plėtros. 

Renginio metu mokytojai, siekdami ne tik dalintis savo patirtimi, bet ir gauti įkvėpimo naujiems projektams kurti, įsitraukė į įvairias dirbtuves, projektų planavimo veiklas.

EDUCATORS EVENT 2023 - ne tik platforma dalintis žiniomis ir gerąja praktika, bet ir puiki galimybė kurti ryšius, kurie padės plėtoti švietimo projektus ir stiprinti tarptautinę pedagogų bendruomenę.

2023-09-23

MEPA nariai dalyvavo Kauno jaunimo atstovų debatuose su Europos Parlamento nariu Juozu Oleku ir LR Seimo nariu Mindaugu Linge. Renginio metu politikai aptarė jaunimui aktualias temas: „DiscoverEU” programą, artėjančius Europos Parlamento rinkimus ir jaunų žmonių įsitraukimą į šalies politiką. Abu lektoriai taip pat papasakojo savo asmenines patirtis savo srityse ir davė naudingų patarimų jaunimui, trokštančiam sekti jų pėdomis.

2022 m. gruodžio 5-6 d. Lisabonoje, Portugalijoje, vyko tarptautinis „Erasmus+” seminaras „Language Policy and the European Strategies“, kuris buvo skirtas visų formaliojo švietimo sektorių – bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir aukštojo mokslo ir studijų – institucijų atstovams. Šioje konferencijoje dalyvavo keturios atstovės iš Lietuvos, viena iš jų - Kauno „Saulės“ gimnazijos mokytoja Rasa Sadlauskienė.

Pagrindinis renginio tikslas – sukurti partnerystę tarp keturių pakviestų sektorių institucijų, siekiant plėtoti projektus daugiakalbėmis temomis. Seminaro metu buvo pateiktos gairės ir informacija, kuria buvo siekta motyvuoti dalyvius, įskaitant tuos, kurie turi mažai patirties planuojant ir plėtojant Europos partnerystės projektus arba neturinčius patirties. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į jau turinčius patirties kuriant projektus daugiakalbėms grupėms ir susidomėjusius strategine plėtra žmonėmis.

Patirtis, įgyta „Language Policy and the European Strategies“ seminarų metu – neįkainojama ir naudinga MEPA projekto veiklų, kurios skatina tarpkultūriškumą, stiprina europinį identitetą, padeda geriau pažinti kitų kultūras, tobulinimui.


Lapkričio 8 d, įgyvendinant projektą MEPA, vyko integruota fizinio ugdymo ir anglų k. pamoka, skirta Europos sveikos gyvensenos dienai paminėti. Pamokoje dalyvavo 3C, 3D ir 3K klasių gimnazistai ir jų mokytojos Rasa Sadlauskienė, Sandra Milčiūtė, Kornelija Balčiūnaitė, Diana Brazauskienė. Užsiėmime mokiniai gilino žinias sveikos mitybos ir sveikos gyvensenos tema.


Nuo 2017 m. Kauno „Saulės“ gimnazija dalyvauja MEPA programoje („Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“), kurios tikslas yra ugdyti jaunuosius europiečius, pristatant  jiems Europos Sąjungos poveikį jų kasdienybei skirtingose gyvenimo srityse. MEPA programos metu mokiniai skatinami aktyviai įsitraukti į įvairias veiklas bei tapti jaunesniaisiais MEPA ambasadoriais. Jaunesniuosius ambasadorius mokykloje visada kuruoja vyresnieji MEPA ambasadoriai – mokytojai. Daugiau informacijos:

Dalyvavimas tęstinėje MEPA programoje turi daugialypės naudos:

 • mokiniai ne tik įgyja žinių apie ES aktualijas ir teikiamą naudą, bet taip pat tobulina kritinio mąstymo, komunikacinius ir organizacinius įgūdžius, padėdami vesti pamokas bendraamžiams bei organizuoti ir įgyvendinti renginius skirtus MEPA programai;
 • darbas grupėje suteikia gimnazistams galimybę išbandyti lyderio poziciją bei įgyti darbo komandoje patirties;
 • mokiniai, jaunesnieji MEPA ambasadoriai, turi galimybę dalyvauti Europos Parlamento biuro Lietuvoje organizuojamuose seminaruose bei susitikimuose su EP nariais, Lietuvos politikais bei politikos apžvalgininkais, žinomais asmenimis, kurie dažnai matomi viešojoje erdvėje bei bendradarbiauti su kitomis MEPA programoje dalyvaujančiomis mokyklomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • sėkmingai įvykdžius MEPA programos metinius reikalavimus, vyresnieji ir jaunesnieji MEPA ambasadoriai gauna galimybę dalyvauti tarptautiniuose Europos Parlamento organizuojamuose renginiuose, tokiuose kaip „Euroscola“ bei seminarai mokytojams.

Naudingos nuorodos susijusios su MEPA programa:


Gegužės 10 d. Kauno „Saulės“ gimnazijos bendruomenė minėjo Europos dieną. Šiai progai pažymėti kiekvienais metais organizuojamas renginių ciklas „Ugdome europiečius“.

Šiemet gimnazistai turėjo progą pabendrauti su europarlamentarais Rasa Juknevičiene ir prof. Liudu Mažyliu bei LR Seimo Europos reikalų komiteto nariu Gintautu Palucku. Susitikimų metu buvo diskutuojama aktualiais Lietuvai ir ES klausimais, tokiais kaip aplinkosauga, sveikatos apsauga, kylančios grėsmės dėl režimų kaimyninėse valstybėse prie rytinės sienos, ekonomika bei ES santykiai su Kinija.

Ne tik susitikimų gausa šiemet pasižymėjo Europos dienos minėjimas, bet ir gimnazistų kalbine bei menine kūryba: lietuvių ir užsienio kalbų pamokose mokiniai rašė laiškus su linkėjimais ir sveikinimais ES bei savo įžvalgas ir supratimą apie ES įkūnijo piešiniuose, kurių virtuali paroda publikuojama gimnazijos svetainėje ir Facebook paskyroje.

Žinias apie ES mokiniai galėjo pademonstruoti žaisdami virtualų žaidimą „Ką tu žinai apie ES?“. Sveikiname šio žaidimo nugalėtojus: I vieta – Makarskas Ignas (2B), II vieta – Pijus Dulskas (2K) ir III vieta – Meda Petraškaitė (3C).

Dėkojame visų klasių gimnazistams už aktyvų dalyvavimą renginiuose; jauniesiems MEPA ambasadoriams – 4E klasės mokiniams Rūtai Marijai Remeikaitei, Grantui Erstikiui, Samantai Venckutei ir Kristupui Viršilai už diskusijų su svečiais moderavimą; istorijos, lietuvių kalbos, užsienio kalbų, etikos mokytojams ir socialinei pedagogei už pagalbą organizuojant bei vedant virtualius renginius.


#MEPALietuva #EuroposDiena Virtuali Kauno “Saulės” gimnazijos gimnazistų piešinių paroda, skirta Europos dienai paminėti, yra viena dalis iš kasmetinio renginių ciklo „Ugdome europiečius“. Gimnazistai savo žinias ir įžvalgas perteikia pasitelkdami savo kūrybą bei įvairią techniką jai atlikti. Dėkojame gimnazistams ir jų mokytojai Astai Matukynaitei-Varnauskienei.

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30