Tarptautiniai projektai

2022 m. gruodžio 5-6 d. Lisabonoje, Portugalijoje, vyko tarptautinis „Erasmus+” seminaras „Language Policy and the European Strategies“, kuris buvo skirtas visų formaliojo švietimo sektorių – bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir aukštojo mokslo ir studijų – institucijų atstovams. Šioje konferencijoje dalyvavo keturios atstovės iš Lietuvos, viena iš jų - Kauno „Saulės“ gimnazijos mokytoja Rasa Sadlauskienė.

Pagrindinis renginio tikslas – sukurti partnerystę tarp keturių pakviestų sektorių institucijų, siekiant plėtoti projektus daugiakalbėmis temomis. Seminaro metu buvo pateiktos gairės ir informacija, kuria buvo siekta motyvuoti dalyvius, įskaitant tuos, kurie turi mažai patirties planuojant ir plėtojant Europos partnerystės projektus arba neturinčius patirties. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į jau turinčius patirties kuriant projektus daugiakalbėms grupėms ir susidomėjusius strategine plėtra žmonėmis.

Patirtis, įgyta „Language Policy and the European Strategies“ seminarų metu – neįkainojama ir naudinga MEPA projekto veiklų, kurios skatina tarpkultūriškumą, stiprina europinį identitetą, padeda geriau pažinti kitų kultūras, tobulinimui.

#MEPALIETUVA #ERASMUS+LIETUVA


Kauno „Saulės“ gimnazijos mokiniai lapkričio 25 d. dalyvavo Europos Parlamento veiklose. Gimnazijos atstovai gavo progą vieną dieną pabūti Europos parlamentarais ir diskutuoti apie Europos Sąjungos ateitį bei aktualias problemas: energetiką, ekonomiką, artėjančius rinkimus.

Pirmoji veikla - plenarinis posėdis, kurio metu mokiniai klausėsi įvairių pranešimų, kitų Europos mokyklų prisistatymų. Po pranešimų mokiniai galėjo užduoti aktualius klausimus pranešėjams, diskutuoti. Vėliau Europarlamento dalyviai buvo suskirstyti atsitiktine tvarka į mažesnes grupes, kuriose prasitęsė diskusija su kitų šalių mokyklų mokiniais. Tai buvo ne tik išskirtinė patirtis, bet ir naujų, tarptautinių pažinčių užmezgimas.

Tuo tarpu mokytojai taip pat dalyvavo plenariniame posėdyje. Vėliau buvo supažindinti su Europos parlamentu, dalyvavo dirbtuvėse, diskutavo.

#MEPALIETUVA


Už „Erasmus+“ projektą „Circus of Emotions: Empowering Students – Building Integration“ Kauno „Saulės“ gimnazija apdovanota „Europos kalbų ženklu 2022“. Džiaugiamės ir dėkojame anglų k. mokytojai Rasai Sadlauskienei, inicijavusiai nominuoti gimnaziją šiam garbingam apdovanojimui gauti. Nuoroda


MEPA renginys - matematikos varžytuvės: „Europos sąjunga ir Europos parlamentas matematikoje“

Visą kovo mėnesį 2E, 2K, 2F, 2H ir 3K klasių mokiniai dalyvavo integruotoje projektinėje pilietiškumo ir matematikos veikloje #MEPALietuva – „ES matematikos uždaviniuose“. Mokiniai kūrė įvairias užduotis, susijusias su Europos sąjungos valstybėmis, parlamentu, geografija, istorija, įvairiais objektais, jas pristatinėjo savo klasėse, organizavo užduočių sprendimų turus. Įdomiausios užduotys buvo atrinktos ir panaudotos kituose renginiuose, skirtuose įstojimo į Europos sąjungą datai paminėti.

Gegužės 4 d. pirmųjų klasių mokinių komandos varžėsi tarpusavyje MEPA renginyje - matematikos varžytuvės: „Europos sąjunga ir Europos parlamentas matematikoje“. Mokiniai varžėsi trijų turų užduotyse: I - ES valstybėms narėms pažinti, pagal žemėlapius atitinkančias raides reikėjo sudėlioti posakį; II – Matematiniai uždaviniai; III – ES skaičiai. Visos komandos pasirodė šauniai, bet kaip ir kiekvienam konkurse buvo išrinktos daugiausiai taškų surinkusios komandos: 1B, 1F ir 1D klasės.

Varžytuves parengė ir suorganizavo matematikos mokytojos I. Bakutienė, M. Januškienė ir I. Karosevičienė. Projektą koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Kristina Kanclerytė - Bačkevičienė.

Dėkojame visiems dalyviams!


#MEPA Kauno „Saulės“ gimnazijos 3K klasės mokiniai dalyvavo integruotoje matematikos ir anglų kalbos pamokoje  „Kvadratinė funkcija ES architektūroje“ (mokytojos I. Bakutienė ir R. Sadlauskienė). Pamokos tikslas buvo  susipažinti su ES architektūra (tiltais, pastatais ir pan.) bei surasti ir atpažinti juose parabolės formas ES pastatuose, tiltų atramose. Pamokos metu mokiniams buvo rodomi įvairi žinoma ir ne visai architektūra: įvairių formų pastatai, tiltai, bokštai.  Mokiniai ne tik susipažino su įvairiais ES statiniais, bet ir patobulino anglų kalbos žinias,  išmoko architektūroje atrasti parabolės formas ir užrašyti jų kvadratines lygtis.


# MEPA 3G klasės mokiniai (ats. anglų k. mokytojos Rasa Sadlauskienė ir Lina Šeškauskaitė) balandžio 5 d. dalyvavo MEPA projekto pamokoje „Europos ateitis“, kurios metu dirbdami grupėse išsirinko aktualias aplinkosaugos problemas susijusias su Europos ateitimi iš internetinės svetainės https://www.what-europe-does-for-me.eu. Mokiniai, dirbdami grupėse, analizavo 4 aktualias problemas: elektromobiliai, vandens tarša, micro mobilumo mėgėjai ir vegetarizmas bei veganizmas. Jaunesnieji mokyklos ambasadoriai pasidalino esamomis problemomis bei įvardijo galimus sprendimo būdus. Po pristatymų klasėje vyko diskusija, kaip kiekvienas Europos pilietis galėtų prisidėti prie problemų sprendimo. Diskusijos metu buvo padaryta išvada, jog kiekviena problema galėtų būtų sumažinta/išspręsta, bet trūksta ryžto ir motyvacijos. 


Gegužės 13 d. Kauno „Saulės„ gimnazijos mokytojos Indrė Švedkauskienė ir Asta Matukynaitė-Varnauskienė dalyvavo tarptautinio projekto DEC LT susitikime su projekto organizatoriais ir partneriais. Susitikimo metu partneriai dalijosi gerąja patirtimi dėl projekto eigos kiekvienoje projekte dalyvaujančioje ugdymo įstaigoje, pasidžiaugė pasiektais mokinių rezultatais, išgrynino iššūkius, su kuriais susidūrė ir trumpai aptarė baigiamąjį renginį. Džiaugiamės produktyviu bendradarbiavimu ir pasiektais rezultatais!


 

Šiuo sunkiu pandeminiu laikotarpiu socioemocinis ugdymas kaip niekada svarbus. Kauno „Saulės“ gimnazijoje balandžio 19-23 d. vyko antrasis virtualus Erasmus + KA229 projekto „Circus of Emotions: Empowering Students – Building Integration“ susitikimas su partneriais Europaschule Herzogenrath ir Europaschule Langerwehe Gesamtschule iš Vokietijos bei Mare de Déu de l’Olivar II iš Ispanijos. Projekto pagrindinis tikslas yra socioemocinis ugdymas pasitelkiant kūrybiškumą skatinančius metodus bei cirką. Virtualaus susitikimo metu mokiniai dalyvavo veiklose skatinančiose bendradarbiavimą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą bei fizinį aktyvumą. Padedami profesionalių mokytojų bei trenerių visą savaitę mokiniai mokėsi atpažinti savo bei kitų emocijas, jų priežastis ir kaip į jas reaguoti; dirbo ne tik nacionalinėse, bet ir tarptautinėse komandose, taip mokydamiesi tolerancijos ir pagarbos; kūrė bendrą „džiaugsmo šokį“; mokėsi magijos triukų padedami iliuzionisto Algimanto Frankonio; bandė įveikti 100 „neįveikiamų užduočių” bei kūrė filmus remdamiesi knyga „Alisa stebuklų šalyje“ su Whatansu komanda; stebėjo savo emocijas visą savaitę ir paskutinę susitikimo dieną įvertino bei aptarė jų pokytį, reflektavo apie savaitės įvykius. Dėkojame mokiniams už aktyvų įsitraukimą į veiklas ir visai kūrybinei bei organizacinei komandai už sklandžiai įvykusį virtualų susitikimą: Kristinai Kanclerytei-Bačkevičienei, Rasai Sadlauskienei, Andrėjai Adašiūnienei, Dianai Brazauskienei, Kornelijai Balčiūnaitei, Valdemar Volyniec. Nuoširdi padėka gimnazijos svečiams: iliuzionistui Algimantui Frankoniui ir Whatansu komandai – Jurgai Vidugirienei, Rūtai Vaitiekutei ir Guodai Venciūtei.


Kovo 1-5 d. įvyko tarptautinio Erasmus + KA201 projekto „Flipped Impact“ (No. 2018-1-TR01-KA201-059386) virtualūs susitikimai su projekto partneriais iš Turkijos (ODTÜ Gelistirme Vakfı Özel Ortaokulu ir Middle East Technical University, ODTÜ Gelistirme Vakfı Özel Ortaokulu) Olandijos (Stichting NHL Stenden Hogeschool), Ispanijos (Ies Ribeira Do Louro ir Universidade Da Coruna) ir Lietuvos (Vytauto Didžiojo Universitetas). Susitikimų metu projekto partneriai pristatė ir apibendrino nuveiktus darbus, išgrynino tobulintinas sritis ir aptarė einamuosius darbus. Projekto veiklose dalyvavę mokiniai pagerino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius anglų kalba. Projekto veiklų koordinatorės Lietuvoje Dovilė Kulvietienė, Ilona Pečkienė ir Indrė Švedkauskienė dėkoja projekto dalyviams už aktyvų įsitraukimą ir Kauno „Saulės“ gimnazijos reprezentavimą tarptautiniame lygmenyje: Armonavičiūtė Miglė, Aušra Tautvydas Lukas, Berkmanas Joris, Černevičius Karolis, Ditkus Erikas, Chomynaitė Kamilė, Grinevičiūtė Lina, Jaudegis Martynas, Karečkaitė Ignė, Lašaitė Patricija, Matulaitytė Labukaitė Andželika, Naujalis Aidas, Puodžiukaitė Miglė, Skučaitė Ugnė. Dalinamės projekto akimirkomis:


Vasario 11 d. KTU Statybos ir architektūros fakulteto organizuojamo tarptautinio projekto „Design. Engineer. Construct! Lithuania“ tarpinio atsiskaitymo metu dalyviai pristatė suprojektuotus Muzikos namus Kauno centre. Nuotoliniu būdu gimnazistai susitiko su ne vienu puikiai žinomu ekspertu. Dėjome mokiniams už įdirbį, puikius pristatymus ir aktyvų dalyvavimą tarptautiniame projekte.

 

Erasmus+ projektas “Circus of Emotions” (Nr. 2019-1-ES01-KA229-065529_2) tęsiasi nepaisant Covid-19 iššūkių, kurie privertė europiečius, ir ne tik, atšaukti keliones bei užsidaryti kuriam laikui namuose. Bendravimas ir bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais Ispanijoje ir Vokietijoje nesustojo, tad džiaugiamės galėdami tęsti darbus, kurie buvo suplanuoti dar prieš prasidedant visuotiniam karantinui.
KVIEČIAME visą gimnazijos bendruomenę susipažinti su Erasmus+ projekto partneriais bei projekto tikslais apsilankant svetainėje: nuoroda ir padėti išrinkti logotipą (nuoroda svetainėje), kuris taps oficialiu projekto “Circus of Emotions” skiriamuoju ženklu. Balsuoti už jums labiausiai patinkantį logotipą galite gegužės 18-24 dienomis.


2019-2021 m. Kauno „Saulės“ gimnazija dalyvauja Erasmus + projekte „Circus of Emotions: Empowering Students-Building Integration“ (Nr. 2019-1-ES01-KA229-065529_2). Projekto partneriai – mokyklos Europaschule Herzogenrath ir Europaschule Langerwehe Gesamtschule iš Vokietijos ir Mare de Déu de l’Olivar II iš Ispanijos. Projekto tikslai:

 • tobulinti mokinių gebėjimą atpažinti ir (suvaldyti) emocijas skirtingose situacijose;
 • skatinti toleranciją bei pripažinimą „kitokių“ žmonių siekiant įveikti stereotipus ir išankstinius nusistatymus;
 • lavinti kūno kalbą ir judesius, skatinant kūrybingumą per cirko veiklų (pvz. žongliravimas, magija, akrobatika ir t.t.) prizmę;
 • tobulinti užsienio kalbos įgūdžius;
 • stiprinti europinį identitetą.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus yra numatyti darbiniai partnerinių mokyklų mokytojų ir mokinių susitikimai Ispanijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje, kurių metu projekto dalyviai tobulins žinias apie emocinį intelektą bei jo ugdymą ir dalyvaus veiklose skatinančiose savęs ir kitų pažinimą, bendradarbiavimą bei kūrybingumą.

 

Spalio 27- lapkričio 2 d. gimnazijos mokytojos Bolonijoje (Italija) Kristina Kanclerytė-Bačkevičienė ir Rasa Sadlauskienė sėmėsi tarptautinės patirties apie emocinio intelekto ugdymą, neurolingvistinį programavimą, tobulino konfliktų sprendimo įgūdžius, praktiškai išbandė koučingo metodus bei įsitikino lyderystės ir tinkamų klausimų galia ugdymo procese. (Erasmus+ projektas „Mokinių jausmų ir emocijų laborija“ Nr. 2019-1-LT01-KA101-060306; kursai „Emotional intelligence and coaching skills for teachers, school and adult education staff” (Bolonija, Italija). Pažintis su pedagogais iš Suomijos, Estijos, Švedijos, Norvegijos, Vokietijos, Rumunijos ir Bulgarijos suteikė neįkainojamos tarpkultūrinės patirties ir progą pasidalinti įžvalgomis apie savo šalių švietimo sistemų ypatumus bei prioritetus. Nepaisant kultūrinių bei švietimo sistemų skirtumų, visus tarptautinius partnerius sieja viena – ugdyti savimi pasitikintį, kūrybingą ir savarankišką jauną žmogų, kuris, pabaigęs mokyklą, sėkmingai įsilietų į visuomenę.

 

Sumaniems vaikams reikia sumanių mokytojų – užsienio patirties galimybė mokytojams

ES projektai šiandieninės mokyklos mokytojams suteikia galimybę mokytis ir tobulėti. Kritinis mąstymas, darbas komandoje ar kūrybiškumas – vieni iš labiausiai vertinamų įgūdžių šių dienų darbo rinkoje, tad natūralu, jog norėdami atliepti šias tendencijas mokytojai taip pat stengiasi mokytis, kaip šiuos komponentus integruoti į savo pamokas.

Spalio 6-12 dienomis Austėja Vitolytė, Jekaterina Orlova ir mokytoja Laima Girdauskienė yra tarptautinio Erazmus+ projekto darbiniame susitikime Italijos Merano miesto F. Kafkos mokykloje. MMB 1+ ir Jemello atstovės per šią savaitę dalyvaus įvairiose praktinėse veiklose, lankysis regiono įmonėse. Pirmąją dieną visi dalyviai pristatė savo valstybes, miestus, mokyklas, savo bendrovių veiklą, lankėsi viešbutyje Ottmangut Suite& Breakfast, kur susipažino su tvaraus verslo koncepcija viešbučių versle.


Kauno „Saulės“ gimnazijos mokytojos Indrė Švedkauskienė, Irma Senikaitė ir mokiniai Erikas Simanaitis ir Ugnė Jankevičiūtė gegužės 5-10 dienomis dalyvavo tarptautinio projekto „Flipped Impact“ mokymuose ir dalinosi gerąja patirtimi. Šis projektas apjungia mokytojus, dėstytojus, studentus ir mokinius iš Ispanijos, Olandijos, Turkijos ir Rumunijos.


Kauno „Saulės“ gimnazijos mokytojai Kristina Kanclerytė – Bačkevičienė, Vita Kuliešiūtė, Rasa Sadlauskienė, Paulius Virbalas ir direktorė Sonata Drazdavičienė balandžio 7 – 14 dienomis dalyvauja projekto „Raktas į modernią europinę mokyklą“ mobilumo veiklose Graikijoje,  bendradarbiaudami su Graikijos ir Kipro mokytojais kvalifikacijos tobulinimo programoje „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“.

Ko mokosi komanda? Ugdymo tobulinimo per STEAM filosofiją, IKT įrankių programų panaudojimo ugdymo procese. Kaip išmokyti vaikus spręsti įvairaus lygmens problemas, modeliuojant jas per veiklas klasėje? Kaip išmokyti rasti sprendimus pagal jų amžių? Kaip integruoti veiklas ir išmokyti vaikus medijas panaudoti mokslui, ne tik žaidimams? Kokių kompetencijų reikia mokiniui, kuris baigia mokyklą šiandien? Kokių reikės ateityje?

Vizitų mokyklose metu įgyjame naujos patirties mokytojo vaidmens ugdymo procese, kaip mentoriaus, kviečiančio vaikus daryti atradimus praktinėse veiklose.


Vasario 13-18 dienomis mūsų gimnazijos abiturientai, jaunieji MEPA (Mokykla Europos Parlamento Ambasadorė) ambasadoriai Grėtė Kazlauskaitė (4A), Inesa Sadlauskaitė (4B), Matas Streckis (4B) ir Danielius Gudauskas (4B) viešėjo Europos Parlamente Strasbūre. Parlamente vyko Euroscola projekto darbai: diskusijos darbo grupėse Europai aktualiomis temomis, tikro parlamento simuliacija, rezoliucijų priėmimas. Džiaugiamės mūsų gimnazistais ir tikimės, kad tokių projektų ateityje bus ir daugiau!


2018 m. spalio 8-12d. Kauno „Saulės“ gimnazijos mokytojai Rasa Sadlauskienė, Kristina Kanclerytė-Bačkevičienė, Vita Kuliešiūtė ir Paulius Virbalas dalyvavo Erasmus+ projekto „Raktas į modernią europinę mokyklą“ (Nr.  2018-1-LT01-KA101-046810 ) mobilumo veiklose Valensijoje (Ispanijoje), kur sėmėsi patirties kaip sėkmingai integruoti mokomuosius dalykus naudojant CLIL metodą. Mokytojai ne tik įgijo teorinių žinių, bet ir stebėjo praktinę veiklą lankydamiesi vietinėje Valensijos mokykloje.

 


Projektai:

 

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
5. 12.00 - 12.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Mokslo metų pabaiga 11 klasėms

Sveikinimai pabaigus mokslo metus!