Gimnazijos taryba

GIMNAZIJOS TARYBA 2023 – 2024 m. m.

Pirmininkė:

Rita Jonaitienė

Nariai:

mokytojų atstovai:

 • Remigijus Danielius
 • Rasa Jaliniauskienė
 • Dalia Juodenienė
 • Tadas Žiūkas

mokinių atstovai:

 • Rusnė Rupšytė (4F) (gimnazijos mokinių tarybos pirmininkė)
 • Nora Adašiūnaitė (1D)
 • Viola Dočkutė (2A)
 • Goda Baranauskaitė (3D)
 • Agnė Rožė Milašiūtė (4B)

tėvų atstovai:

 • Mantė Ramonaitytė - Sinickienė (2K) (gimnazijos tėvų komiteto pirmininkė)
 • Ina Juozaitienė (4F)
 • Giedrė Citvaraitė Irician (4G)
 • Jurgita Jablonskienė (3A)
 • Laura Rasimavičienė (1A)

 

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tavrką;
 • pritaria gimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui;
 • inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia gimnazijos bendruomenę gimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja gimnazijos kultūrą;
 • vertina gimnazijos vadovų veiklą;
 • renka tarybos atstovus į mokytojų atestavimo komisiją (šiais atstovais negali būti renkami mokiniai);
 • teikia pasiūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius ir intelektinius išteklius;
 • pritaria ginazijos pajamų ir išlaidų sąmatai, anilizuoja ūkinę, finansinę veiklą;
 • svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo gimnazijos sąskaitoje galimybes, teikia pasiūlymus dėl jų paskirstymo ir panaudojimo;
 • teikia pasiūlymus dėl mokytojų darbo krūvio paskirstymo;
 • mokytojų tarybos teikimu, svarsto mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • nagrinėja ir vertina gimnazijos psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja gimnazijos, šeimos, visuomenės bendradarbiavimą, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas formas, teikia pasiūlymus gimnazijos vadovybei;
 • sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų gimnazijos savivaldos institucijų ar administracijos kompencijai.
Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
4. 11.05 - 11.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Mokslo metų pabaiga 11 klasėms

Sveikinimai pabaigus mokslo metus!