Mokinių taryba

Gimnazijos mokinių savivaldos institucijos kuriamos demokratiniais rinkimų principais, atsižvelgiant į mokinių poreikius, gimnazijos veiklos tradicijas.

Gimnazijoje veikia mokinių taryba.

Mokinių taryba yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems gimnazijos mokiniams.

Mokinių taryba:

 • pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja neformalųjį mokinių švietimą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
 • priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;
 • bendradarbiauja su gimnazijos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis;
 • inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą;
 • padeda organizuoti rūkymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevenciją.

Mokinių tarybos veiklą reglamentuoja mokinių tarybos nuostatai, kuriuos, suderinęs su gimnazijos taryba, tvirtina gimnazijos direktorius.

Mokinių tarybą sudaro I-IV gimnazijos klasių mokinių atstovai. Mokinių atstovai renkami klasių susirinkimuose atviru balsavimu.

Mokinių tarybos darbas organizuojamas mokinių tarybos nuostatų nustatyta tvarka.

Mokinių taryba renkama dvejiems metams.

Mokinių tarybai vadovauja prezidentas. Jis yra gimnazijos tarybos narys. Mokinių tarybos prezidentą dvejiems metams renka I-IV gimnazijos klasių mokiniai.

Klasėse renkami klasių seniūnai. Jie renkami vieniems metams klasės mokinių susirinkime atviru balsavimu.

 

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30