Korupcijos prevencija

 1. Kauno „Saulės“ gimnazijos 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Kauno miesto savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T684 ir yra skirta korupcijos prevencijai užtikrinti Kauno „Saulės“ gimnazijoje (toliau – Gimnazija).
 2. Programa grindžiama teisės aktuose nustatytomis korupcijos prevencijos priemonėmis, Gimnazijos darbuotojų antikorupciniu švietimu ir informavimu.
 3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
 4. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos Gimnazijoje politiką.
 5. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą.

 

Už korupcijos prevencijos kontrolės  vykdyma atsakinga

Lijana Čiarienė Direktorės pavaduotoja ugdymui
 • 1996 m. baigė Klaipėdos universitetą (lietuvių kalbos ir literatūros, mokyklinio teatro režisieriaus bakalauras).
 • Nuo 2008 m. – Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui.
 • Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
 • Funkcijos: Koordinuoja neformalųjį mokinių švietimą, švenčių, žymių datų paminėjimų, tradicinių renginių, mokinių išvykų, kultūrinės pažintinės, socialinės veiklos, labdaros ir kitų akcijų organizavimą, atsakinga už sporto ir iškilmių salių užimtumo ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščių sudarymą, kuruoja klasių vadovų, gimnazijos mokinių tarybos, lietuvių (gimtosios) kalbos, menų ir technologijų, civilinės saugos mokytojų ir neformaliojo mokinių švietimo vadovų veiklas, gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ leidybą, gimnazijos radijo, gimnazijos interneto svetainės ir socialinių tinklų funkcionavimą.

Kontaktai Mobilusis +370 683 08179

El. paštas Rašyti

Daugiau informacijos antikorupcine tema

Atnaujinta: 2024-03-13
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
4. 11.05 - 11.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Mokslo metų pabaiga 11 klasėms

Sveikinimai pabaigus mokslo metus!