Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Gimnazijoje pamokų metu dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė gimnazijoje dirba 009 kab.

Kristina Klijūnė Sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 14.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Mobilusis +370 676 93041

Tel. +370 676 93041

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos

 • Renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę.
 • Užtikrina asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos būklės išsaugojimo bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą.
 • Padeda organizuoti ir įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis ligomis.
 • Teikia pagalbą ir informaciją fizinio lavinimo mokytojams komplektuojant fizinio lavinimo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.
 • Teikia pirmąją medicininę pagalbą.
 • Budi gimnazijos sporto varžybų metu.
 • Vertina gimnazijos aplinkos, sąlygų ir gimnazijos valgyklos maitinimo aprašo atitiktį visuomenės sveikatos reikalavimams.
 • Teikia informaciją gimnazijos bendruomenei apie sveikatos saugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti juos praktiškai.
 • Organizuoja ir veda visuomenės sveikatos ugdymo užsiėmimus, rengia stendinius pranešimus, pristatymus, publikacijas.
 • Padeda gimnazistams ugdytis asmens higienos įgūdžius.
 • Konsultuoja priklausomybių prevencijos klausimais.

Kontaktai įstaigų, teikiančių informaciją ir pagalbą priklausomybių klausimais:

Elektroninės svetainės, kuriose rasite daugiau informacijos apie priklausomybes ir jų prevenciją:

 

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30