Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
2020 m. Kauno ,,Saulės" gimnazijos nuostatai 2021-06-02 17:59:55 1.76 MB
Kauno „Saulės“ gimnazijos nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-31 14:16:13 1.4 MB
Bendruomenės etikos kodeksas 2021-06-15 20:02:22 496.94 KB
Bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų aprašas 2021-06-15 20:02:23 454.96 KB
Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-06-15 20:02:24 389.73 KB
Pamokų pavadavimo tvarkos aprašas 2021-06-15 20:02:30 363.41 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-06-15 20:02:31 486.13 KB
Informacijos apie pažeidimus Kauno „Saulės“ gimnazijoje teikimo tvarkos aprašas 2023-06-16 13:00:08 482.36 KB
Krizių valdymo Kauno „Saulės“ gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-06-15 20:02:39 3.49 MB
Gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2021-06-15 20:02:40 202.91 KB
Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-06-15 20:02:42 530.5 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos vidaus kontrolės politika 2021-06-15 20:02:43 430.83 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos finansų kontrolės taisyklės 2021-06-15 20:02:43 318.99 KB
Ksg-kvalifikacijos-tobulinimo-tvarkos-aprašas 2021-06-15 20:02:44 293.41 KB
Priėmimo komisijos darbo reglamentas 2021-07-16 18:47:19 467.06 KB
Vidaus kontrolės politikos tvarka 884.77 KB
Direktorės įsakymas dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 1.47 MB
Kauno „Saulės“ gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 594.5 KB
Pagalbos nepasiekusiems patenkinamo lygio tvarkos aprašas 2024 125.58 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 3.12 MB
Tvarkos
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-05-26 11:42:06 357.69 KB
Priėmimas į gimnaziją
T-542 2022-01-05 13:22:01 388.14 KB
T-33 282.7 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kauno „Saulės“ gimnazijos 2021 m. veiklos planas 2022-01-25 15:19:27 242.11 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos strateginis planas 2022-01-25 15:19:27 2.53 MB
Kauno „Saulės“ gimnazijos 2020 m. veiklos planas 2022-01-25 15:19:27 3.25 MB
Kauno „Saulės“ gimnazijos ugdymo planas 2020-2021 m. m. 2022-01-25 15:19:27 6.02 MB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2017 m. 2023-02-09 13:25:59 684.49 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2016 m. 2023-02-09 13:25:42 406.58 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 6.77 MB
Kauno „Saulės“ gimnazijos ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. 605.13 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos 2022 m. veiklos planas 246.47 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos 2022 – 2024 m. strateginis planas 851.12 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos 2023 m. veiklos planas 2023-04-04 13:37:05 396.43 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos ugdymo planas 2023-2024 m. m. 7.48 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 m.
I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 1.67 MB
2023 m.
I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-10 14:39:27 882.28 KB
II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 1.05 MB
III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 1.05 MB
2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-13 12:50:40 0.98 MB
2022 m.
I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 1.19 MB
II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 881.89 KB
III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 880.96 KB
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys 1.42 MB
2021 m.
I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-22 10:23:22 0.98 MB
II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 0.99 MB
III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 1.18 MB
2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys 1.3 MB
2020 m.
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:22:31 1.77 MB
III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:22:29 0.99 MB
II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:22:19 1.2 MB
I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:24:30 1 MB
2019 m.
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:21:35 554.56 KB
III ketvirčio finansinių atskaitų rinkinys 2021-07-16 16:26:46 0.99 MB
II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:27:05 0.99 MB
I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:27:28 1.2 MB
2018 m.
2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:25:10 7.47 MB
III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:25:08 932.77 KB
II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:20:06 1.44 MB
I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:24:58 1.13 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2024 m.
I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3.46 MB
2023 m.
I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1.43 MB
II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3.19 MB
III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2.84 MB
IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2.53 MB
2022 m.
I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-04-21 14:26:20 2.24 MB
II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3.15 MB
III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2.8 MB
IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3.38 MB
2021 m.
I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:32:34 2.64 MB
II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3.41 MB
III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3.6 MB
IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 4.14 MB
2020 m.
IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:32:23 3.71 MB
III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:31:32 2.67 MB
II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:31:22 2.43 MB
I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:31:15 1.26 MB
2019 m.
IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:31:06 2.17 MB
III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:30:58 2.25 MB
II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:30:45 2.74 MB
I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:30:37 1.24 MB
2018 m.
IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:30:27 3.37 MB
III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:30:17 3.93 MB
II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:30:08 2.46 MB
I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-16 16:29:57 3.15 MB
Veiklos kokybės įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Kauno „Saulės“ gimnazijos pažangos ataskaita 2023 metų. 2024-02-21 14:57:20 284.97 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos pažangos ataskaita 2022 metų. 2024-02-21 14:57:20 324.7 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Skelbimai 2021-06-02 12:17:41 401.93 KB
2020-2021 metų Kauno „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimų planas 2021-06-02 12:18:23 740.59 KB
2019 metų Kauno „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimų planas 2021-06-02 12:19:01 273.92 KB
2018 metų Kauno „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimų planas 2021-06-02 12:19:30 306.49 KB
2017 metų Kauno „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimų planas 2021-06-02 12:20:09 281.28 KB
2021-2022 metų Kauno „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimų planas 546.5 KB
Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2024-02-13 12:03:54 599.27 KB
Viešųjų pirkimų komisijos sudėtis 2024 m. 2024-02-13 12:02:03 177.36 KB
Kauno Saulės gimnazija_2024 viešųjų pirkimų suvestinė 302.43 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
2024-2026 m. Kauno „Saulės“ gimnazijos korupcijos prevencijos programa 2024-01-09 12:30:28 467.06 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos veiklos aprašas 217.86 KB
Veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 338.52 KB
Veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą aprašas 201.06 KB
Mokinių sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vistų administravimo tvarka 199.7 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos higienos palaikymo tvarka 200.79 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 191.57 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „Kūrybos virusas 2021 m.“ II etapo vertinimo rezultatai 2021-05-26 12:49:25 434.58 KB
Lietuvos mokinių dailės olimpiados antrojo etapo rezultatai 2021-05-26 13:09:19 135.81 KB
Džiaugiamės mokinių pasiekimais olimpiadose rezultatai 2021-05-26 13:40:24 1.49 MB
Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rezultatai 2021-05-26 13:40:25 210.44 KB
Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados miesto etapo rezultatai 2021-05-26 13:40:25 342.71 KB
Verčiu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo puslapius 2021-05-26 14:33:14 8.37 MB
Kauno miesto olimpiados rezultatų patvirtinimas 2021-05-26 14:33:15 357.5 KB
Kauno miesto olimpiados rezultatai 2021-05-26 14:33:16 177.32 KB
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 2021-05-26 15:46:43 1.11 KB
Biologijos olimpiados II et. rezultatu patvirtinimas 2021-05-26 16:07:02 430.8 KB
9 kl rezultatai 2021-05-26 16:07:03 541.38 KB
10 kl rezultatai 2021-05-26 16:07:03 314.57 KB
11 kl. rezultatai 2021-05-26 16:07:04 314.84 KB
12 kl. rezultatai 2021-05-26 16:07:05 305.47 KB
Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir antikos kultūros olimpiados miesto etapo rezultatų patvirtinimas 2021-05-26 16:28:33 361.15 KB
Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir antikos kultūros olimpiados miesto etapo rezultatų suvestinė 2021-05-26 16:28:33 290.36 KB
Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados miesto etapo rezultatų patvirtinimas 2021-05-26 16:28:34 343.7 KB
Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados miesto etapo rezultatai 2021-05-26 16:28:34 362.21 KB
Priedas prie direktorės įsakymo 2019 m. 2021-05-26 17:15:50 726.83 KB
2019 m. dėl konkurso „Poezijos balsai“ rezultatų patvirtinimo 2021-05-27 10:37:15 402.81 KB
2019 m. skaitovų prancūzų k. rezultatai 2021-05-27 10:37:39 306.68 KB
2019 m. technologijų olimpiados II etapo rezultatu patvirtinimas 2021-05-27 10:38:02 358.55 KB
2019 m. technologijų olimpiados rezultatai 2021-05-27 10:37:53 254.1 KB
2019 m. muzikos olimpiados rezultatų patvirtinimas 2021-05-27 10:38:13 354.63 KB
2019 m. muzikos olimpiados rezultatai. 2021-05-27 10:38:39 301.99 KB
2019 m. braižybos olimpiados rezultatų patvirtinimas. 2021-05-27 10:38:26 323.78 KB
2019 m. braižybos olimpiados vertinimo rezultatai 2021-05-27 10:38:58 313.67 KB
2019 m. Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir antikos kultūros olimpiados miesto etapo rezultatai 2021-05-27 10:38:49 293.34 KB
2019 m. mokslo šlovės galerija 225.36 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės 2021-06-14 22:59:19 26.63 KB
Informacija apie MEPA programą 2021-06-14 22:59:19 26.63 KB
Ką mano labui daro Europa? 2021-06-14 22:59:19 3.37 KB
MEPA tinklaraštis 2021-06-14 22:59:20 142.62 KB
Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė 2021-06-14 22:59:20 94.92 KB
Europos Parlamento biuras Lietuvoje 2021-06-14 22:59:20 36.43 KB
European-Entrepreneurship 2021-06-15 15:21:30 238.15 KB
Veiksminga partnerystė švietimo pažangai 2021-06-15 15:21:30 236.44 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
DAP 48.79 KB
Įsakymas 2018-04-16 V-71 112.79 KB
KSG asmens duomenų tvarkymo taisyklės 3.34 MB
KSG darbuotojų asmens duomenų apsaugos taisyklės 611.06 KB
KSG mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 1.15 MB
Įsakymas 2021-12-30 V-130 2023-01-20 12:31:47 96.79 KB
KSG įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 1.07 MB
KSG privatumo politika 594.5 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 1.27 MB
Labdaros ir Paramos fondas Atnaujinta Dydis
Labdaros ir Paramos fondo įstatai 2021-11-10 21:10:55 3.29 MB
Juridinių asmenų registro pažyma 2021-11-10 21:10:57 4.7 MB
Kauno Saulės gimnazijos anoniminės paramos aktas 2021-11-10 21:10:57 14.7 KB
Paramos daiktais sutartis 2021-11-10 21:10:58 640.31 KB
Paramos pinigais sutartis 2021-11-10 21:10:59 207.19 KB
Prašymo forma 2021-11-10 21:10:59 30.5 KB
Labdaros ir paramos fondo  veiklos ataskaita 2019 m. 2021-11-10 21:11:00 285.1 KB
Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2020 m. 27.18 KB
Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2021 m. 23.65 KB
Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2022 m. 17.15 KB
Brandos egzaminai Atnaujinta Dydis
Brandos darbo vykdymo instrukcija, skirta mokiniams, pradėjusiems rengti brandos darbą III klasėje 2020-2021 m.m. 2022-01-18 13:33:41 481.77 KB
Brandos darbo vykdymo instrukcija, skirta mokiniams, pradėjusiems rengti brandos darbą III klasėje 2021-2022 m.m. 2022-01-18 13:33:57 1.87 MB
2021-2022 m.m. brandos egzaminai 2022-01-18 13:33:11 155.33 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Konsultacijų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 194.93 KB
Bendras tvarkaraštis 2023-2024 316.68 KB
NU tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-25 13:44:53 21.51 KB
IT olimpiada 2023 Atnaujinta Dydis
34-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapo 8-9 (I gimn.) klasių mokinių rezultatai 292.4 KB
34-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapo 10 (II gimn.) klasių mokinių rezultatai 294.94 KB
34-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapo III gimn. klasių mokinių rezultatai 301.98 KB
34-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapo IV gimn. klasių mokinių rezultatai 321.01 KB
Lietuvos mokinių 9–12/I–IV gimnazijos klasių lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados antrojo (miesto) etapo rezultatai Atnaujinta Dydis
9-10 gimnazijos klasių rezultatai 260.7 KB
11-12 gimnazijos klasių rezultatai 249.98 KB
UTA dokumentai Atnaujinta Dydis
UTA pasirengimo planas „Saulės“ gimnazijoje 2023-04-25 10:56:29 407.66 KB
Mokytojams – atmintinė, kaip pasiruošti atnaujinto ugdymo turinio diegimui 2023-04-25 10:57:14 37.92 KB
Vadovo veiklos ataskaita Atnaujinta Dydis
Gimnazijos vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2024-01-31 15:17:42 1.06 MB
Gimnazijos vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2024-01-31 15:17:42 6.61 MB
Gimnazijos vadovo veiklos ataskaita 2020 m. 2024-01-31 15:17:42 7.17 MB
Gimnazijos vadovo veiklos ataskaita 2021 m. 2024-01-31 15:17:42 970.45 KB
Gimnazijos vadovo veiklos ataskaita 2022 m. 2024-01-31 15:17:42 1.16 MB
Gimnazijos vadovo veiklos ataskaita 2023 m. 1.25 MB