Biblioteka

Bibliotekininkėmis gimnazijoje dirba

Asta Kvedarauskienė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

 

Trečiadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

 

Ketvirtadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30

 

Irma Kandrotienė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30

Mokinių aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis, atlyginimo už prarastus vadovėlius tvarka

Aprūpinimo bendrojo lavinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarką tvirtina gimnazijos direktorė.

Vadovėliai užsakomi iš moksleivio krepšelio lėšų pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą galiojančių vadovėlių sąrašą.

Gimnazijai vadovėlius užsako bibliotekos vedėja, suderinusi su metodinių bendrijų pirmininkais, dalykų mokytojais ir direktorės pavaduotoja ugdymui.

Sprendimai, kokius vadovėlius tikslinga įsigyti, apsvarstomi ir aprobuojami Gimnazijos taryboje.

Gimnazijoje vykdoma individuali ir visuminė vadovėlių apskaita. Mokslo metų pradžioje vadovėliai išduodami dėstomo dalyko mokytojams, užpildžius „vadovėlių išdavimo-grąžinimo lapus“.

Mokiniai yra atsakingi už vadovėlių priežiūrą: aplenkimą, saugojimą, grąžinimą laiku dalyko mokytojui.

Pametęs ar sugadinęs vadovėlį, moksleivis nuperka naują arba atlygina pinigais.

Už dalinai suniokotą vadovėlį žalos atlyginimo dydį nustato komisija, kurią sudaro dalyko mokytojas, klasės auklėtojas, bibliotekininkė ir kuruojantis vadovas.

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
6. 12.55 - 13.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30