Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2022–2023 MOKSLO METAIS:

 

aaaaaaaaaaaaaaaKlasės

1-oji klasė

2-oji klasė

3-oji klasė

4-oji klasė

Mokslo metų / Ugdymo proceso pradžia

2021-09-01

Pusmečių trukmė

1-asis pusmetis:

2022-09-01 - 2023-01-27

2-asis pusmetis:

2023-01-30 - 2023-06-22

1-asis pusmetis:

2022-09-01 - 2023-01-27

2-asis pusmetis:

2023-01-30 - 2023-06-15

1-asis pusmetis:

2022-09-01 - 2022-12-23

2-asis pusmetis:

2023-01-09 - 2023-05-31

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

Ugdymo proceso pabaiga

2023-06-22

2023-06-15

2023-05-31

Ugdymo proceso trukmė

aaaa185augdymoadienosaaaa

aaa180augdymoadienųaaa

aaa170augdymoadienųaaa

Vasaros atostogos 1-3-ųjų gimnazijos klasių mokiniams skiriamos pasibaigus ugdymo procesui iki 2023 m. rugpjūčio 31 d., 4-osios gimnazijos klasės mokiniams – pasibaigus Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.

Gimnazijos 4-osios klasės mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų.

Gimnazijos 4-osios klasės mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.

______________________________

 

PAMOKŲ GRAFIKAS:

PAMOKOS

Pertraukų trukmė (min.)

1

8.00  – 8.45

5

2

8.50  – 9.35

10

3

9.45  – 10.30

25

4

10.55 – 11.40

25

5

12.05 – 12.50

10

6

13.00 – 13.45

10

7

13.55 – 14.40

5

8

14.45 – 15.30

-

Atnaujinta: 2022-08-29
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30