Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS

Į psichologą kreipiasi žmonės, kurie susiduria su sunkumais. Didesnių ar mažesnių sunkumų turi visi, bet tik stiprūs ir drąsūs žmonės nebijo kreiptis pagalbos.

Psichologe gimnazijoje dirba

Simona Rimkuvienė Psichologė

009 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

9.00 – 15.00

12.00 - 12.30

Antradienis

9.00 – 15.00 12.00 - 12.30

Trečiadienis

9.00 – 15.00 12.00 - 12.30

Ketvirtadienis

9.00 – 15.00 12.00 - 12.30
Penktadienis 9.00 – 14.00 12.00 - 12.30

Kontaktai Mobilusis +370 603 74122

El. paštas Rašyti

Eglė Parachomikienė Psichologė

P114A kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

 

 

Antradienis

 

 

Trečiadienis

 

 

Ketvirtadienis

9.00 - 15.00

12.00 - 12.30

Penktadienis    

Kontaktai Telefonas +370 67793802

El. paštas Rašyti

Telefonu ir internetu emocinė parama teikiama:

http://www.klausau.lt/telefonai

Pagalbos vaikams linija:

http://www.pagalbavaikams.lt/lt.php/pagrindinis.html

Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai

Mokyklos psichologo veikla apima šias sritis:

 1. konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
 2. įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 3. švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 4. psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 1. mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 2. prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 3. siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 4. prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Mokiniai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 1. susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
 2. nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
 3. susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
 4. nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;
 5. nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;
 6. susiduria su liūdesiu ar nerimu;
 7. gedi artimo žmogaus ar naminio gyvūnėlio;
 8. liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
 9. nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos;
 10. susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis: kur stoti mokytis ir pan.;
 11. abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
 12. nori atsisakyti žalingų įpročių;
 13. nori tobulėti kaip asmenybė ir t. t.

Mokinių tėvai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 1. nori sužinoti vaiko nesėkmių mokykloje priežastis ir spręsti su jomis susijusias problemas (mokymosi motyvacijos, nepažangumo, pamokų nelankymo ir t.t.);
 2. nori, kad jų vaiko gebėjimai būtų psichologiškai įvertinti dėl specialiojo ugdymo paskyrimo;
 3. nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;
 4. tiki, kad santykius su vaiku gerinti įmanoma ir niekada ne vėlu;
 5. vyksta skyrybų procesas ir tėvai rūpinasi vaiko psichologinės gerovės išsaugojimu;
 6. pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių;
 7. rūpinasi vaiko saugumu mokykloje;
 8. vaikas konfliktuoja su mokytoju ar klasės draugais;
 9. nori sužinoti ar kyla klausimų apie vaiko raidos ypatumus ir t. t.

Mokytojai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 1. nori nustatyti vaiko nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant vaikui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
 2. nori parengti ir įgyvendinti mokymosi ar elgesio gerinimo priemones, individualizuoti ugdymą;
 3. nori sukurti palankų klasės mikroklimatą;
 4. nori paskatinti vaiko mokymosi motyvaciją;
 5. susiduria su krizinėmis situacijomis: smurtą šeimoje patiriantis ugdytinis, ugdytinio gedėjimas, savižudybė ir pan.

Tai svarbu:

 1. Mokyklos psichologas ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.
 2. Psichologas padės spręsti sunkumus, bet nepadarys to už jus.
 3. Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu, gavus pagalbos gavėjo sutikimą.
 4. Psichologinė pagalba yra savanoriška, patys nuspręsite ar ji priimtina.
Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
4. 11.05 - 11.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30