Mėnesio renginių planas

KAUNO „SAULĖS“ GIMNAZIJOS

2024 M. GEGUŽĖS MĖN. PLANAS  

 

 

Renginio pavadinimas

 

 

Vieta

 

 

Data ir laikas

 

Dalyvauja

 

Atsakingas

 

Koordinatorius

Gimnazijos projektas „Mokinys – mokiniui“: pristatymas „Plakato ištakos - nuo reklamos iki meno ne tik gatvei“

402 kab.

Gegužės 2 d.

2, 3, 4 pam.

Barbora Dubickaitė, 1G,

Marija Šarkauskaitė, 1G,

A. Matukynaitė-Varnauskienė

L. Čiarienė

Paskaita - dirbtuvės „Viešojo kalbėjimo menas. Kaip įgyti drąsos kalbėti?” (pagal Kultūros paso programą)

112 kab.

Gegužės 2 d.

9.45 val.

4G klasių mokiniai

N. Zaveckienė,

L. Brazienė,

S. Milčiūtė

A. Adašiūnienė,

D. Kulvietienė,

L. Čiarienė

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 12 klasių mokinių dailyraščio konkursas

Kauno „Vyturio” mokykla

Gegužės 2 d.

13-15 val.

Austėja Budreikaitė, 2B

D. Gasiūnienė

L. Čiarienė

Vaiko gerovės komisijos posėdis

213 kab.

Gegužės 2 d.

14.30 val.

Kviestieji mokiniai ir jų tėvai, globėjai

VGK nariai

A. Adašiūnienė

Mokinių tarybos pirmininko rinkimai:

 

 

Gimnazijos bendruomenė

 

 

Gimnazijos Mokinių taryba

 

 

L. Čiarienė

 • Ikirinkiminė agitacija

Gimnazijos erdvės/ socialinės medijos platformos

Gegužės 2 – 21 d.

 • Kandidatų susitikimas su gimnazijos Mokinių taryba

P113 kab.

Gegužės 21 d.

po 3 pam.

 • Kandidatų debatai

Aktų salė

Gegužės 21 d.

13.50 val.

 • Visuotiniai Mokinių tarybos pirmininko rinkimai

Gimnazijos pagrindinio pastato I aukšto koridorius

Gegužės 22 d.

per pertraukas po 2, 3, 4 pam.

1-4-ųjų klasių mokiniai

(pastaba: privaloma turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (mokinio pažymėjimą arba kt. dokumentą)

 

Respublikinis projektas „Tarptautinė šokio diena”

Aktų salė

Gegužės 3 d.

13 val.

1-ųjų ir pageidaujančių dalyvauti projekte  klasių mokiniai (mergaitės)

D. Brazauskienė,

O. Smirnovienė,

L. Viršulytė,

T. Žiūkas

S. Drazdavičienė,

L. Čiarienė

Gimnazijos virtualus muzikos projektas Mokinys - mokiniui":Muzika, žodis ir raiška" (paremtas pagal muzikos vertinimo kompetencijas)

P006 kab.

Gegužės 3, 4 d.

1-2-ųjų klasių mokiniai

U. Ciprisevičius

L. Čiarienė

Tarpiniai patikrinimai:

 

 

 

3-ųjų klasių mokiniai

 

 

Įsakymu sudarytos vykdytojų grupės

S. Drazdavičienė,

A. Adašiūnienė,

L. Dambrauskienė,

R. Vaivadienė,

D. Kulvietienė,

L. Čiarienė

 • Chemijos

Gimnazija

Gegužės 6 d.

8 – 9.30 val.  

 • Istorijos

Gegužės 7 d.

8 – 9.30 val.  

 

Tarptautinės dienos be dietų minėjimas

Gimnazija

Gegužės 6 - 10 d.

1-4-ųjų klasių mokiniai

K. Klijūnė,

A. Milbutienė,

S. Rimkuvienė,

E. Parachomikienė

A. Adašiūnienė

Kultūrinė išvyka į Kauno kamerinį teatrą (pagal Kultūros paso programą)

Kauno kamerinis teatras

Gegužės 7 d.

18 val.

4K klasės mokiniai

A. Jaruševičienė

L. Čiarienė

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai (PUPP):

 

 

 

2-ųjų klasių mokiniai

 

 

Įsakymu sudarytos vykdytojų grupės

S. Drazdavičienė,

A. Adašiūnienė,

L. Dambrauskienė,

R. Vaivadienė,

D. Kulvietienė,

L. Čiarienė

 • Lietuvių k. (raštu)

 

 

Gimnazija

Gegužės 8 – 9 d.

 • Matematikos

Gegužės 13 – 14 d.

 

 

Nuotolinis spektaklis „Rašytojo J. Biliūno gyvenimo ir kūrybos refleksijos” (pagal Kultūros paso programą)

Virtuali platforma Microsoft Teams

Gegužės 8 d.

9.30 val.

4G klasės mokiniai

A. Marčiulionienė,

S. Milčiūtė

L. Čiarienė

Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų”, jubiliejinės dainų šventės Kaune „Miškais kalnai žaliuoja” bendros repeticijos

Kauno kultūros centras

Gegužės 8 ir 29 d.

15.00 - 18.30 val.

Mišrus jaunimo choras „Akordas”

J. Kulakauskienė

L. Čiarienė

Projektas – paroda „Draugystės tiltas“, skirta festivalio Japonijos dienos Kaune WA renginiams paminėti

Gimnazijos erdvė

Gegužės 8 d. -birželio 28 d.

1-4-ųjų klasių mokiniai

A. Matukynaitė -Varnauskienė

L. Čiarienė

MEPA: nuotraukų paroda „Ką man reiškia būti europiečiu?”, skirta Europos dienai paminėti

Virtuali erdvė

Gegužės 9 d.

1-4-ųjų klasių mokiniai

R. Sadlauskienė,

I. Sadlauskaitė,

užsienio kalbų mokytojos

S. Drazdavičienė,

D. Kulvietienė

Europos egzaminas

Virtuali erdvė

Gegužės 9 d.

Gimnazijos bendruomenės nariai

R. Sadlauskienė

S. Drazdavičienė,

D. Kulvietienė

Europos dienas skirtas renginys „Ugdome europiečius“

Aktų salė

Gegužės 9 d.

12 val.

1-4-ųjų klasių mokiniai

R. Sadlauskienė,

E. Morkūnienė,

L. Juozaitytė,

S. Milčiūtė,

I. Juozelėnaitė,

J. Kulakauskienė

S. Drazdavičienė,

D. Kulvietienė,

A. Adašiūnienė

Gimnazijos projektas „Mokinys – mokiniui“: „Elementariosios dalelės ir jų stebėjimo metodai“

P502 kab.

Gegužės 9 d.

4 GHK klasių mokiniai (besimokantys fizikos)

V. Povilaitytė

R. Vaivadienė

Japoniškos dainos „Rytojus?” projektas konferencijos „Aš – Mes – Pasaulis” atidarymo metu

VDU salė

Gegužės 9 d.

11.00 - 14.00 val.

Mišrus jaunimo choras „Akordas”

J. Kulakauskienė

L. Čiarienė

Kauno „Saulės“ gimnazijos žygis, skirtas Europos dienai paminėti

Kauno miestas

Gegužės 9 d.

3E, 3D klasių mokiniai

I. Juozelėnaitė,

R. Sadlauskienė

S. Drazdavičienė

Europos dienos minėjimas: aktyvios veiklos ilgųjų pertraukų metu

Gimnazijos erdvės

Gegužės 9 d.

(ilgųjų pertraukų metu)

1-4-ųjų klasių mokiniai

R. Sadlauskienė, 

fizinio ugdymo mokytojai

S. Drazdavičienė,

D. Kulvietienė

MEPA: Protmūšis „Europos Parlamentas, struktūra ir rinkimai”, skirtas Europos dienai paminėti

Aktų salė

Gegužės 10 d

12 val.

Užsiregistravusios komandos

R. Sadlauskienė,

S. Milčiūtė,

R. Danielius,

L. Juozaitytė

S. Drazdavičienė,

D. Kulvietienė,

A. Adašiūnienė

Tarptautinis bendrojo ugdymo mokyklų 9-10 klasių mokinių integruotas istorijos, anglų k. ir dailės konkursas „Išlaisvink praeitį kūrybiškai“

KŠIC ir LSMU gimnazija

Gegužės 10 d.

Ugnė Jakubauskaitė, 1A,

Gerda Škėmaitė, 2A,

Urtė Morkvėnaitė, 2B

A. Matukynaitė -Varnauskienė,

E. Morkūnienė,

L. Juozaitytė,

I. Sadlauskaitė,

I. Pečkienė

I. Zdanavičiūtė

L. Čiarienė,

A. Adašiūnienė,

D. Kulvietienė

Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos konkursas

Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija

Gegužės 10 d.

7.00 - 17.00 val.

Vytautė Gaižauskaitė (4A)

J. Kulakauskienė

L. Čiarienė

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tapybos, grafikos, fotografijos ir mišrios technikos projektas - pleneras „Pavasaris zoologijos sode“

KŠIC

Gegužės 10 d.

Justina Gabinaitytė, 2C,

Vaiva Sadovskytė, 2C

A. Matukynaitė-Varnauskienė

L. Čiarienė

Gimnazijos projektas ,,Mokinys - mokiniui”: ,,Krepšinio pagrindai”

Sporto salė

Gegužės 10 d.

1D klasės merginos

D. Brazauskienė,

O. Smirnovienė

S. Drazdavičienė

Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Iššūkis tyrėjams“

 

Kauno „Santaros” gimnazija

Gegužės 10 d.

12.00 – 16.00 val.

Ugnė Jakubauskaitė, 1A, Izabelė Lipinskaitė, 1B, 

Smiltė Jaraitė, 1B,

Neringa Samuolytė, 1B,

Ugnė Tamošaitytė, 1B,

Markas Timošenko, 1B

A. Marčiulionienė

L. Čiarienė

MEPA: integruota anglų kalbos, geografijos ir dorinio ugdymo pamoka „Refugees’ rights and migration: challenges faced by refugees and migrants and solutions for ensuring their rights and dignity“

004, 102 kab.

Gegužės 13 d.

8.50 val.

Gegužės 15 d.

9.45 val.

3G klasės mokiniai

 

3B klasės mokiniai

S. Milčiūtė,

R. Sadlauskienė,

I. Pečkienė,

V. Sesartė,

I. Valasevičienė,

N. Zaveckienė,

L. Brazienė

D. Kulvietienė,

A. Adašiūnienė

Integruota gyvenimo įgūdžių ir visuomenės sveikatos specialistės pamoka „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo tendencijos ir poveikis jaunų žmonių sveikatai”

110 kab.

Gegužės 13, 16 d.

1-ųjų klasių mokiniai

K. Klijūnė,

A. Milbutienė

A. Adašiūnienė

Gimnazijos projektas „Mokinys - mokiniui”: biologijos pamokos „Kitokia augalų mityba”, „Steroidų ir kitų maisto papildų poveikis sveikatai”

304 kab.

Gegužės 13 - 17 d.

(pagal pamokų tvarkaraštį)

2A ir 2C klasių mokiniai - 1-ųjų klasių mokiniams

H. Kelpšienė,

A. Jaruševičienė

R. Vaivadienė

MEPA renginys „Europos Parlamento simuliacija“ (kartu su organizacija „Mano Europa”)

Aktų salė

Gegužės 14 d.

10 val.

3G klasės mokiniai

R. Sadlauskienė,

S. Milčiūtė

S. Drazdavičienė,

D. Kulvietienė

Integruota psichologijos ir klasės vadovo veikla „Atsparumo stresui ugdymo programa“

A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Gegužės 14 d.

10 val.

4K klasės mokiniai

A. Jaruševičienė

S. Drazdavičienė,

A. Adašiūnienė,

S. Rimkuvienė

LAMA BPO paskaita abiturientams apie priėmimą į studijas 2024 m.

Aktų salė 

Gegužės 15 d.

14 val.

4-ųjų klasių mokiniai

4-ųjų klasių vadovai

 

A. Adašiūnienė

Gimnazijos projektas „Mokinys – mokiniui“: „Termobranduolinei ir branduolinei energetikai - taip ar ne?“

P502 kab.

Gegužės 15 d.

2E, 2B klasių mokiniai

V. Povilaitytė

R. Vaivadienė

Kauno miesto mokinių kūrybinių darbų konkursas „(R)Evoliucija“

KŠIC, KBMA

Gegužės 16 d.

Matas Gvildys, 1G,

Vilius Račiūnas, 1H

A. Matukynaitė -Varnauskienė

L. Čiarienė

„Saulės” protmūšis

Aktų salė

Gegužės 17 d.

12 val.

Užsiregistravusios komandos

Gimnazijos Mokinių taryba

L. Čiarienė

Gimnazijos projektas „Mokinys - mokiniui“: Kauno Debatų draugijos dirbtuvės

111 kab.

Gegužės 20 d.

6 pam.

Gegužės 21 d.

5 pam.

2A, 2C klasių mokiniai

L. Šeškauskaitė,

I. Zdanavičiūtė,

I. Pečkienė

D. Kulvietienė

Ugdymui karjerai veiklinimo išvyka į Kauno kolegiją

Kauno kolegija

Gegužės 20 - 31 d.

1-ųjų klasių mokiniai

K. Balčiūnaitė,

I. Juozelėnaitė,

S. Rimkuvienė,

klasių vadovai

A. Adašiūnienė

Gimnazijos projektas „Mokinys - mokiniui”: „Jei Skirgaila gyventų šiandien - literatūrinis teismas”

311 kab.

Gegužės 22, 23 d.

2, 3 pam.

3B, 3D klasių mokiniai

D. Gasiūnienė

L. Čiarienė

Integruota ekonomikos, anglų kalbos ir karjeros  ugdymo pamoka „My business idea”

110 kab.

Gegužės 24 d.

3B klasės mokiniai

S. Paštuolytė,

I. Pečkienė,

K. Balčiūnaitė

D. Kulvietienė,

S. Drazdavičienė

 

Integruota istorijos, geografijos ir klasės vadovo veikla „Bundantis Žemosios Panemunės dvaras: čia susitinka istorinė paslaptis ir natūralus gamtos grožis“

Žemosios Panemunės dvaras

Gegužės 24 d.

8-14 val.

3G klasės mokiniai

E. Morkūnienė,

I. Valasevičienė

A. Adašiūnienė,

L. Čiarienė

Kūrybinės, mokslinės ir projektinės veiklos apibendrinamoji konferencija „Mokslo šlovės galerija“

Aktų salė

Gegužės 24 d.

12.00 val.

1-4-ųjų klasių mokiniai – įvairių olimpiadų, konkursų dalyviai, prizininkai ir nugalėtojai, mokytojai, kviestieji svečiai

Mokytojų metodinių grupių pirmininkai, klasių vadovai, meno kolektyvų vadovai

S. Drazdavičienė,

A. Adašiūnienė,

L. Dambrauskienė,

R. Vaivadienė,

D. Kulvietienė,

L. Čiarienė

VšĮ Užimtumo centro ir savanorystės galimybių pristatymas mokiniams

Klasių kabinetai

Gegužės 27 - 31 d.

2-ųjų klasių mokiniai

K. Balčiūnaitė,

I. Juozelėnaitė,

S. Rimkuvienė

A. Adašiūnienė

Integruoti užsienio kalbų projektai „Mokinys - mokiniui“ ir „Kolega – kolegai“ : „Digital book of our class“

Mokyklos erdvės,

110, 111 kab.

Gegužės 28 d.

1A klasės mokiniai

V. Čepulkauskienė,

R. Jaliniauskienė,

D. Mikalajūnienė,

I. Sadlauskaitė,

I. Zdanavičiūtė

D. Kulvietienė

Integruota anglų kalbos ir MEPA pamoka  netradicinėje erdvėje „Electoral Speeches on European Green Policy“

 

Kauko laiptai

Gegužės 29 d.

3-4 pam.

2B klasės mokiniai

I. Sadlauskaitė,

I. Zdanavičiūtė

D. Kulvietienė

Mokytojų tarybos posėdis „Dėl 4-ųjų klasių mokinių 2023 – 2024 m. m. ugdymosi rezultatų“

 

206 kab.

Gegužės 29 d.

14.00 val.

Gimnazijos mokytojai

Mokytojai, dėstantys 4-osiose klasėse,

4-ųjų klasių vadovai

S. Drazdavičienė

Pasaulinės dienos be tabako minėjimas

Gimnazija

Gegužės 30 d.

1-4-ųjų klasių mokiniai

K. Klijūnė,

A. Milbutienė,

S. Rimkuvienė,

E. Parachomikienė

A. Adašiūnienė

Edukacinė išvyka „Vokietijos praeitis ir dabartis europiečio akimis“

Netradicinės ugdymosi aplinkos

Gegužės 30 d. –

birželio 2 d.

2C, 2D klasių mokiniai

I. Juozelėnaitė,

L. Juozaitytė,

R. Jarmalauskas

 

S. Drazdavičienė,

A. Adašiūnienė,

L. Čiarienė

Gimnazijos 96-osios abiturientų laidos Paskutinis skambutis:

 

Gegužės 31 d.

 

4-ųjų klasių mokiniai, mokytojai, tėvai,

1-3-ųjų klasių mokinių atstovai, kviestieji svečiai

 

 

L. Brazienė,

N. Zaveckienė,

J. Kulakauskienė

S. Drazdavičienė,

A. Adašiūnienė,

L. Dambrauskienė,

R. Vaivadienė,

D. Kulvietienė,

L. Čiarienė

 • Šv. Mišios

 

Kristaus Prisikėlimo Bazilika

10 val.

 • Paskutinė klasės vadovo pamoka

4-ųjų klasių vadovų kabinetai

11.00 val.

4-ųjų klasių vadovai

 • Paskutinio skambučio šventė „Lik sveika, gimnazija!“

Aktų salė

12.00 val.

4-ųjų klasių vadovai,

J. Kulakauskienė,

G. Paukštys,

V. Volyniec,

1-ųjų klasių vadovai – ats. už abiturientų pasveikinimą bei varpelių įteikimą, abiturientų palydą iškilmingoje eisenoje,

3-ųjų klasių vadovai – ats. už abiturientų klasių bei iškilmių salės papuošimą

 

Integruota psichologijos ir klasės valandėlės  pamoka „Egzaminų stresas ir jo įveikimas”

Gimnazija

Gegužės mėn.

4-ųjų klasių mokiniai

E. Parachomikienė,

klasių vadovai

A. Adašiūnienė

VDU nuotolinių pamokų ciklas mokiniams „Psichologai mokiniams apie mokinius“

Virtuali platforma Microsoft Teams

Gegužės mėn.

1A, 2A, 2C klasių mokiniai

S. Rimkuvienė,

I. Zdanavičiūtė

L. Šeškauskaitė

A. Adašiūnienė

 

Susitikimas su JAV universiteto studentu buvusiu saulioku K. Jukšta „Studijos JAV: patirtys ir galimybės”

Aktų salė

Gegužės mėn.

(data ir laikas bus tikslinama)

1-4 klasių mokiniai, besidomintys studijomis užsienyje

Klasių vadovai

A.Adašiūnienė

Gimnazijos projektas „Sauliokai kalbina“. Svečiuose – kepyklėlės „Kasdienybės Bakehouse“ įkūrėjai

Aktų salė

Gegužės mėn.

(data ir laikas bus tikslinama)

1-4-ųjų klasių mokiniai

Gimnazijos Mokinių taryba

L. Čiarienė

 

PASTABOS:

 • Iki gegužės 29 d. 10 val. išvesti 4-ųjų klasių mokinių II pusm. ir metinius pažymius (ats. mokytojai, dėstantys 4-osiose klasėse).
 • Ugdymas organizuojamas pagal ugdymo tvarkaraštį, patvirtintą gimnazijos direktorės įsakymu. Esant reikalui, mokinių konsultavimo metu organizuojamas ugdymo procesas virtualiose mokymo(si) platformose („Microsoft Teams“, Mano dienynas, Eduka interaktyvi klasė).
 • Vykdomos veiklos, numatytos Kauno m. Švietimo skyriaus ir Kauno Švietimo inovacijų centro planuose.
 • Vykdoma ugdomoji pedagoginės veiklos priežiūra (ats. gimnazijos vadovai pagal kuruojamas vadybinės veiklos sritis).
 • Vykdomi gimnazijos projektai „Kolegai – kolegai“, „Mokinys – mokiniui“ (ats. mokytojų metodinių grupių pirmininkai, gimnazijos mokytojai).
 • Pirmadieniais po 3 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susirinkimas „Boso valandėlė“ (ats. gimnazijos administracija, gimnazijos mokytojai).
 • Trečiadieniais po 3 pam. – Mokinių tarybos susirinkimas (ats. direktorės pavaduotoja ugdymui L. Čiarienė, gimnazijos Mokinių taryba).
 • Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. dalykų mokytojai; derinti su direktorės pavaduotoja ugdymui D. Kulvietiene).
 • Vykdoma socialinė, psichologinė, prevencinė veikla (ats. pagalbos vaikui specialistai).
 • Vykdoma kultūrinė pažintinė veikla (suderinus su gimnazijos vadovais; dokumentus pristatyti direktorės pavaduotojai L. Čiarienei; ats. klasių vadovai, mokytojai).
 • Dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo bei adaptacijos klausimais (ats. ITS administratorius, gimnazijos vadovai, dalykų mokytojai, klasių vadovai).

 

_______________________________________

Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, tel. 8 683 08179

Atnaujinta: 2024-04-30
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Mokslo metų pabaiga 11 klasėms

Sveikinimai pabaigus mokslo metus!