Mėnesio renginių planas

                                                                                                                                                 

KAUNO „SAULĖS“ GIMNAZIJOS

 

2023 M. GEGUŽĖS MĖN. PLANAS   

 

 

Renginio pavadinimas

 

 

Vieta

 

 

Data ir laikas

 

Dalyvauja

 

Atsakingas

 

Koordinatorius

Dorinio ugdymo pamoka šv. Gertrūdos bažnyčioje, skirta Motinos dienai

Kauno šv. Gertrūdos bažnyčia

Gegužės 2 d.

1A klasės mokiniai

L. Brazienė,

N. Zaveckienė

A. Adašiūnienė

Metodinis seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Kūrybiškumo ugdymas lietuvių kalbos pamokose“

Nuotoliniu būdu (KŠIC užsiregistravę dalyviai)

Gegužės 3 d.

15.00-16.00 val.

Užsiregistravę dalyviai

A. Kondrotienė,

S. Laučienė

L. Čiarienė

Europos dienai paminėti skirtas „Lietuvos ir Europos bendrystės žygis”

 

Gegužės 3 d.

1-3-ųjų  klasių mokiniai

I.  Juozelėnaitė,

V. Sesartė,

R. Sadlauskienė

D. Kulvietienė

Klasių valandėlės „Ugdymo programų ir plano pokyčiai - ką svarbu žinoti 2-ųjų klasių mokiniams”

Klasių kabinetai

Gegužės 8-19 d.

2-ųjų klasių mokiniai

2-ųjų klasių vadovai

A. Adašiūnienė

Europos diena

 

Gegužės 9 d.

 

 

 

Gimnazijos erdvės

Meno darbų paroda „Saulė Europoje“

1–3-ųjų klasių mokiniai, mokytojai, administracija, kviestiniai svečiai

R. Sadlauskienė,

MEPA vyresnieji ambasadoriai

D. Kulvietienė,

L. Čiarienė,

A. Adašiūnienė

8 val. - Europos egzaminas

Aktų salė

9.00 - 11.00 val. - protmūšis „Saulė Europoje”

Gimnazijos erdvės

10.30 ir 11.40 val. - Aktyviosios pertraukos

Aktų salė

12.00 - 12.30 val. -  koncertas, skirtas Europai

12.30 - 13.00 val. - „Sauliokai kalbina”

13.00 - 14.00 val. - Kauno miesto metodinis renginys „Ugdome Europiečius”

 

Kauno „Saulės“ gimnazijos įsteigimo 100 metų ir „Saulės“ rūmų 110 metų jubiliejinės iškilmės:

 

Gimnazijos dramos studijos „Čia ir dabar“ spektaklis „Saulės nušviesti“

Gimnazija

Gegužės 3 d.

11.00 val.

1-ųjų ir 3-ųjų klasių mokiniai

Direktorės įsakymu sudarytos darbo grupės

S. Drazdavičienė,

L. Čiarienė,

A. Adašiūnienė,

D. Kulvietienė,

R. Vaivadienė

Gegužės 4 d.

11.00 val.

2-ųjų ir 4-ųjų klasių mokiniai

Gegužės 4 d.

18.00 val.

Mokinių tėvai, pageidaujantys svečiai

Jubiliejinės iškilmės

Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika,

Gimnazija

 

Gegužės 12 d.

10..00 val. – Šv. Mišios

12.00 val. – registracija

13.00 val. – iškilmės „Skaitome istoriją“

15.00 val. – pokalbiai prie kavos gimnazijos svetainėje

Gimnazijos bendruomenė,

šventės svečiai

 

Alumni diena: gimnazijos absolventų susitikimai 

Gimnazija

Gegužės 20 d.

12.00 – 16.00 val.

Gimnazijos absolventai

Gimnazijos projektas „Mokinys - mokiniui”: integruota dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos pamoka „Laimė. Įvairių laikmečių mąstytojų ir rašytojų laimės samprata” 

112 kab.

Gegužės 4 d. 1 pam.

V. Pažėraitė (4D) ir 4A, F, D klasių mokiniai

N. Zaveckienė,

D. Juodenienė,

L. Brazienė

A. Adašiūnienė,

L. Čiarienė

Integruota chemijos ir geografijos pamoka „Gamtinių silikatų ištekliai ir dirbtinių silikatų gamyba Lietuvoje’“

P214 kab.

Gegužės 4 - 5 d.

2A ir 2B klasių mokiniai

A. Šarkienė,

V. Sesartė

D. Kulvietienė

Respublikinis Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkursas

Vilnius, Šv. Kristoforo gimnazija

Gegužės 5 d.

nuo 8.00 val.

V. Gaižauskaitė (3A),

K. Ažusienytė (4G)

J. Kulakauskienė

L. Čiarienė

Tarptautinės dienos be dietų minėjimas

Gimnazijos erdvės, virtuali platforma Microsoft Teams

Gegužės 8 - 12 d.

1 - 4-ųjų  klasių mokiniai

S. Rimkuvienė,

A. Milbutienė,

K. Stančikaitė

A. Adašiūnienė

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) 

Gimnazija ir KŠIC (Vytauto pr. 44) 

Gegužės 10 - 11 d. (lietuvių k. ir literatūros PUPP)

Gegužės 15 - 16 d. (matematikos PUPP)

2-ųjų klasių mokiniai

2-ųjų klasių vadovai,

direktorės įsakymu sudarytos darbo grupės

S. Drazdavičienė,

A. Adašiūnienė,

D. Kulvietienė,

L. Čiarienė,

R. Vaivadienė 

Edinburgo hercogo tarptautinės pasiekimų programos (DofE) bandomasis žygis

Prienų rajonas

Gegužės 13-14 d.

DofE dalyviai

A. Adašiūnienė,

S. Rimkuvienė

S. Drazdavičienė

2023 - 2024 m. m. individualaus ugdymo plano struktūra ir dalykų pasirinkimai. Nuotolinis pristatymas 2-okams ir jų tėvams, globėjams

Platforma Microsoft Teams (per mokinių paskyras)

Gegužės 16 d. 18 val.

2-ųjų klasių mokiniai ir jų tėvai, globėjai

2-ųjų klasių vadovai

 

S. Drazdavičienė,

A. Adašiūnienė

Gimnazijos projektas „Mokinys - mokiniui“: „Elementariųjų dalelių registravimo prietaisai ir būdai“

P502 kab.

Gegužės 16 d.

4-ųjų A fizikos lygio mokiniai

V. Povilaitytė

D. Kulvietienė

Konsultacija abiturientams „Dažniausios skyrybos klaidos ir jų taisymas“

Nuotoliniu būdu (KŠIC užsiregistravę dalyviai)

Gegužės 16 d.

16.00 val.

Užsiregistravę dalyviai

S. Laučienė

L. Čiarienė

Netradicinė lietuvių literatūros pamoka - literatūrinis teismas „Skirgaila - žmogus ir valdovas”

311 kab.

Gegužės 17 d.

11.00 val.

3A klasės mokiniai

D. Gasiūnienė

L. Čiarienė

Vaiko gerovės komisijos posėdis

213 kab.

Gegužės 17 d.

14. 00 val.

Kviestiniai 1-4-ųjų klasių mokiniai

VGK nariai

A. Adašiūnienė

Integruota anglų kalbos ir psichologijos pamoka „Moods and Emotions”

004 kab.

Gegužės 18 d.

3C klasės mokiniai

R. Sadlauskienė,

S. Milčiūtė,

S. Rimkuvienė

D. Kulvietienė

Integruota anglų kalbos ir psichologijos pamoka „Effective tools to overcome stress”

400 kab.

Gegužės 19 d.

3G klasės mokiniai

S. Milčiūtė,

S. Rimkuvienė,

K. Sylchenkova

D. Kulvietienė,

A. Adašiūnienė

 

Gimnazijos projektas „Mokinys - mokiniui”: integruota fizikos - chemijos pamoka „Marijos ir Pjero Kiuri nuopelnai mokslo pasaulyje”

P502 kab.

Gegužės 19 d.

2E klasės mokiniai

V. Povilaitytė,

N. Neimanienė

S. Drazdavičienė

Integruota anglų kalbos ir geografijos pamoka „Pavojingiausi pasaulio miestai”

003 kab.

Gegužės 19 d.

8.00 val.

2B klasės mokiniai

S. Milčiūtė,

I. Valasevičienė

D. Kulvietienė

Dalyvavimas respublikinėje mokslinėje - praktinėje filosofijos   konferencijoje „Dialogo filosofija: aš ir kitas”

Nuotoliniu būdu

Gegužės 24 d. 14 val.

Gimnazijos mokiniai (3 komandos)

N. Zaveckienė,

L. Motiejūnienė,

A. Adašiūnienė

 

A. Adašiūnienė

Gimnazijos projektas „Mokinys - mokiniui”: lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Modernizmo krypčių įvairovė. Neoromantizmas“

311 kab.

Gegužės 24 d.

11.00 val.

3A klasės mokiniai

D. Gasiūnienė

L. Čiarienė

Galutinis architektūrinio projekto pristatymas  KTU universitete

Kauno technologijos universitetas

Gegužės 25 d.

11.00 val.

NU STEAM būrelio nariai

L. Šeškauskaitė

L. Čiarienė

Gimnazijos 95-osios abiturientų laidos Paskutinis skambutis:

 

Gegužės 26 d.

 

4-ųjų klasių mokiniai, mokytojai, tėvai,

1-3-ųjų klasių mokinių atstovai, kviestieji svečiai

 

S. Drazdavičienė,

L. Čiarienė,

A. Adašiūnienė,

D. Kulvietienė,

R. Vaivadienė

 • Šv. Mišios

 

Kristaus Prisikėlimo Bazilika

10 val.

L. Brazienė,

N. Zaveckienė,

J. Kulakauskienė

 • Paskutinė klasės vadovo pamoka

4-ųjų klasių vadovų kabinetai

11.00 val.

4-ųjų klasių vadovai

 • Paskutinio skambučio šventė „Lik sveika, gimnazija!“

Aktų salė

12.00 val.

4-ųjų klasių vadovai,

J. Kulakauskienė,

G. Paukštys,

V. Volyniec,

1-ųjų klasių vadovai – ats. už abiturientų pasveikinimą bei varpelių įteikimą, abiturientų palydą iškilmingoje eisenoje,

3-ųjų klasių vadovai – ats. už abiturientų klasių bei iškilmių salės papuošimą

Integruota prancūzų kalbos ir geografijos pamoka „Turizmas prancūziškai kalbančiose šalyse“

003 kab.

Gegužės 29 d.

13.55 val.

2C klasės mokiniai

V. Čepulkauskienė,

I. Valasevičienė

A. Adašiūnienė,

D. Kulvietienė

Integruota anglų kalbos ir matematikos pamoka – statistinio tyrimo „Tiksliųjų ir gamtos mokslų populiarumas gimnazijoje“ pristatymas

002, 005 kab.

Gegužės 29 d.

2D klasės mokiniai

L. Blažytė,

E. Kelmelienė,

J. Vasiliauskienė

D. Kulvietienė

Pasaulinės dienos be tabako minėjimas

Gimnazija

Gegužės 31 d.

1-3-ųjų klasių mokiniai

K. Stančikaitė,

A. Milbutienė,

S. Rimkuvienė

A. Adašiūnienė

Integruota geografijos ir anglų kalbos pamoka „Ūkio šakų neigiama įtaka aplinkai“

004 kab.

Gegužės 31 d.

2G klasės mokiniai

R. Sadlauskienė,

I. Valasavičienė,

K. Tsirogianni

D. Kulvietienė

Netradicinė virtuali biologijos pamoka „Miško pamokos”

206 kab.

Gegužės  31 d.

9.45 val.

3- ųjų klasių mokiniai, pasirinkę biologiją

L. Verikienė,

A. Jaruševičienė,

H. Kelpšienė

D. Kulvietienė

Integruotas pilietiškumo, istorijos ir gamtos mokslų projektas netradicinėje aplinkoje „Pažinkime Čekiją“

Vroclavas - Čekų rojus - Kutna Hora- Praha

Gegužės 31-   birželio 3 d.

3A, 3F ,3E klasių mokiniai

A. Šarkienė,

I. Karosevičienė,

V. Kisieliūtė

S. Drazdavičienė,

L. Čiarienė

MEPA projektas - varžytuvės „ES ir matematika”

303 kab.

Gegužės III sav.

1-ųjų klasių mokiniai

I. Bakutienė,

M. Januškienė,

I. Karosevičienė

S. Drazdavičienė

Įvairių mokomųjų dalykų integruota pamoka netradicinėje aplinkoje „Tavo pamokos Druskininkuose“

Druskininkai

Gegužės III sav.

1K klasės mokiniai

L. Brazienė

A. Adašiūnienė

Integruota lietuvių kalbos, dorinio ugdymo ir technologijų pamoka „Moralinio padorumo svarba šeimoje“

112 kab.

Gegužės III sav.

1G, 1F, 1K klasių mokiniai

N. Zaveckienė,

L. Brazienė,

L. Stasiūnaitė,

V. Petkevičienė

 

Gimnazijos projektas „Mokinys - mokiniui”: pranešimai „Tvarus vartojimas buityje“

P401,

304 kab.

Gegužės mėn. (biologijos pamokų metu)

1-ųjų ir 2-ųjų klasių mokiniai

H. Kelpšienė,

A. Jaruševičienė

D. Kulvietienė

Integruoti gimnazijos projektai „Mokinys - mokiniui” ir „Kolega - kolegai”: tiriamojo darbo darbo „Elektroninių cigarečių skysčio poveikis augalams” pristatymas ir aptarimas

P401 kab.

 

Gegužės mėn. (biologijos pamokų metu)

1-ųjų ir 2-ųjų klasių mokiniai

A. Jaruševičienė,

K. Stančikaitė,

A. Milbutienė,

S. Rimkuvienė

A. Adašiūnienė

Dorinio ugdymo pamokos netradicinėje aplinkoje „Meno, kultūros ir dvasingumo  dermė  vakar, šiandien ir rytoj” bei dalyvavimas Kauno arkivyskupijos muziejaus parodose „Realybė išsiplečia” ir „Modernėjant: kryžiaus link”

Parko galerija ir Kauno arkivyskupijos muziejus

Gegužės mėn.

1-3-ųjų klasių mokiniai

N. Zaveckienė,

L. Brazienė

A. Adašiūnienė

Konsultacijos ugdymo karjerai ir mokomųjų dalykų pasirinkimo klausimais

009 kab.

Gegužės mėn.

Užsiregistravę 2-ųjų klasių mokiniai

S. Rimkuvienė

A. Adašiūnienė

Ugdymui karjerai veiklinimo išvykos į įmones

Pagal atskirą planą

Gegužės mėn.

1-3-ųjų klasių mokiniai

S. Rimkuvienė,

K. Balčiūnatė,

I. Juozelėnaitė

A. Adašiūnienė

Integruotas fizinio ugdymo ir sveikatos užsiėmimas „Fizinio aktyvumo poveikis fizinei ir psichinei sveikatai. Relaksacija pasitelkiant vizualizacijas“

Mažoji sporto salė

Gegužės mėn.

1-3-ųjų klasių mokiniai

K. Stančikaitė,

D. Brazauskienė

A. Adašiūnienė

„Psichoaktyvių medžiagų poveikis sveikatai” - prevencija narkotikų, el. cigarečių, vaistų bei alkoholio vartojimui

Gimnazija

Gegužės mėn.

1-3-ųjų klasių mokiniai

K. Stančikaitė,

A. Milbutienė,

M. Ražauskaitė,

S. Rimkuvienė

A. Adašiūnienė

Integruota rusų k. ir IT pamoka „Kokias šventes švenčiame?” Apklausos rezultatų pristatymas.

Gimnazijos kabinetai

Gegužės mėn.

2-ųjų klasių mokiniai

A. Balčiūnienė,

N. Ivanova,

V. Kisieliūtė,

J. Matulaitienė

D. Kulvietienė

Gimnazijos projektas „Mokinys - mokiniui’: atvira istorijos pamoka „Kauno,,Saulė” gimnazijai - 100”

103 kab.

Gegužės mėn.

V. Mieldažytė (3H),

D. Zikutė (3H) ir 1A, 1B, 1C, 1D, 1E klasių mokiniai

L. Juozaitytė

A. Adašiūnienė

Integruota anglų kalbos, geografijos, istorijos ir psichologijos pamoka „Stress and National Identity“

400 kab.

Gegužės mėn.

3G, H, K klasių mokiniai

S. Milčiūtė,

L. Šeškauskaitė,

S. Rimkuvienė,

I. Valasevičienė,

R. Jarmalauskas,

K. Sylchenkova

D. Kulvietienė,

A. Adašiūnienė

 

PATEIKTI:

 • Iki gegužės 26 d. platformos „Microsoft Teams“ kanale „Administracijos informacija“ pateiktoje nuorodoje – duomenis apie mokinių pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose ir pan. 2022-2023 m. m. (ats. gimnazijos pedagoginis personalas) (pastaba – „Mokslo šlovės galerija“ planuojama 2023 m. birželio 8 d.).

 

PASTABOS:

 • Iki gegužės 31 d. išvesti 4-ųjų klasių mokinių II pusm. ir metinius pažymius (ats. mokytojai, dėstantys 4-osiose klasėse).
 • Ugdymas organizuojamas pagal ugdymo tvarkaraštį, patvirtintą gimnazijos direktorės įsakymu. Esant reikalui nuotolinio mokymo/ mokinių konsultavimo metu organizuojamas ugdymo procesas virtualiose mokymo(si) platformose („Microsoft Teams“, Mano dienynas, Eduka interaktyvi klasė).
 • Vykdomos veiklos, numatytos Kauno m. Švietimo skyriaus ir Kauno Švietimo inovacijų centro planuose.
 • Vykdoma ugdomoji pedagoginės veiklos priežiūra (ats. gimnazijos vadovai).
 • Vykdomi gimnazijos projektai „Kolegai – kolegai“, „Mokinys – mokiniui“ (ats. mokytojų metodinių grupių pirmininkai, gimnazijos mokytojai).
 • Pirmadieniais po 3 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. gimnazijos administracija).
 • Trečiadieniais po 3 pam. – Mokinių tarybos susirinkimas (ats. direktorės pavaduotoja ugdymui L. Čiarienė).
 • Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. dalykų mokytojai; derinti su direktorės pavaduotoja ugdymui D. Kulvietiene).
 • Vykdoma socialinė, psichologinė, prevencinė veikla (ats. pagalbos vaikui specialistai).
 • Vykdoma kultūrinė pažintinė veikla (suderinus su gimnazijos vadovais; dokumentus pristatyti direktorės pavaduotojai L. Čiarienei; ats. klasių vadovai, mokytojai).
 • Dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo bei adaptacijos klausimais (ats. gimnazijos vadovai, dalykų mokytojai, klasių vadovai).

 

 

_______________________________________

Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, tel. 8 683 08179   

 

 

KAUNO „SAULĖS" GIMNAZIJAI – 100!

KAUNO „SAULĖS" RŪMAMS – 110!

 

 • „Saulės“  draugija, 1913 metais pastačiusi Kaune „Saulės“ namus, įžiebė kūrybinę mintį ne vienai kartai: visuomeninės paskirties lietuvių iniciatyva ir lėšomis pastatytuose „Saulės“ rūmuose įkuriami mokytojų kursai, kurie vėliau pavadinti mokytojų seminarija (tokios paskirties pastatas buvo pirmasis ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje). „Pastatykime namus tiems, kurie Lietuvos vaikus mokys“, - tokį šūkį prieš daugiau kaip šimtmetį iškėlė „Saulės“ draugija, o ypač ta idėja gyveno kunigai K. Olšauskas ir J. Tumas - Vaižgantas...
 • Vėliau  „Saulės“ rūmai priglaudė pirmąją muzikos mokyklą, vadovaujamą Juozo Naujalio.
 • 1923 m. liepos 18 d. „Saulės“ rūmuose įkurta pirmoji Lietuvoje Mergaičių progimnazija.
 • Šiandien Kauno „Saulės“ gimnazija – šimtmečio idėjų tęsėja, toliau atliekanti kilnią misiją prisiminti ir „Saulės“ draugijos darbus Lietuvos švietimo priešaušryje, ir Šv. Kazimiero Seserų kongregacijos skiepytą dvasingumą, formaciją, ir tuos, kurie neišsižadėjo gėrio ir laisvės idėjų sovietų okupacinėmis sąlygomis, ir mokytojus, mokiusius ir tebeugdančius jaunuomenę, ir mokinius, auginamus šviesai, saulei - Lietuvos kūrybai.
 • Tad 2023 metais Kauno „Saulės“ gimnazija švenčia savo, kaip ugdymo įstaigos, 100 metų, ir „Saulės“ namų, vadinamų rūmų, pastatymo 110 metų sukaktis.

 

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME DALYVAUTI KAUNO „SAULĖS“ RŪMŲ 110 METŲ IR GIMNAZIJOS ĮSTEIGIMO 100 METŲ JUBILIEJINĖSE IŠKILMĖSE:

 1.  M. GEGUŽĖS 3 D.:

 

 •  11.00 val. –  gimnazijos dramos studijos „Čia ir dabar“ spektaklis „Saulės nušviesti“ (dalyvauja 1-ųjų ir 3-ųjų klasių mokiniai).

 

2023 M. GEGUŽĖS 4 D.:

 

 •  11.00 val. –  gimnazijos dramos studijos „Čia ir dabar“ spektaklis „Saulės nušviesti“ (dalyvauja 2-ųjų ir 4-ųjų klasių mokiniai).
 • 18.00 val. - gimnazijos dramos studijos „Čia ir dabar“ spektaklis „Saulės nušviesti“ (dalyvauja mokinių tėvai, pageidaujantys svečiai) (jei ketinate dalyvauti, maloniai prašome iki 2023 m. gegužės 1 d. užsiregistruoti šioje nuorodoje: https://forms.gle/HsH6dofoQgsCNtyf6 (tel. pasiteiravimui: 868308179). 

 

 1.  M. GEGUŽĖS 12 D.:

 

 •  10.00 val. – ŠV. MIŠIOS Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje už mirusius, buvusius ir dabartinius gimnazijos bendruomenės narius.
 •  12.00 val. – REGISTRACIJA.
 •  13.00 val. - IŠKILMĖS gimnazijos aktų salėje: svečių sveikinimai ir koncertas „Skaitome istoriją“.
 •  15.00 val. – POKALBIAI PRIE KAVOS gimnazijos svetainėje.  

                                                                                                                                                                                                                     

 Jei ketinate dalyvauti IŠKILMĖSE, maloniai prašome iki 2023 m. gegužės 8 d. užsiregistruoti šioje nuorodoje: https://forms.gle/n3rRspSe9SsUYchX8 (tel. pasiteiravimui tel.: 868308179, 868308143).

 

2023 M. GEGUŽĖS 20 D.:

 

 •  12.00 – 16.00 val. – ALUMNŲ DIENA: gimnazijos absolventų susitikimai gimnazijoje.

 

ŠVĘSKIME GIMNAZIJOS JUBILIEJŲ KARTU!

 

 

Atnaujinta: 2023-05-23
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30