Laisvos darbo vietos

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

Įstaigos pavadinimas

Kauno „Saulės“ gimnazija

Pareigos

 • Anglų kalbos mokytojo (-os) 1 etato darbo krūviu, terminuota darbo sutartis iki 2024 m. kovo 22 d.

Darbo vieta

Kauno „Saulės“ gimnazija, Savanorių p. 46

Reikalavimai

 • Aukštasis pedagoginis išsilavinimas;
 • Darbo su itin gabiais mokiniais patirtis;
 • Darbo su skaitmeniniu ugdymo turiniu patirtis;
 • Socioemocinio ugdymo elementų išmanymas ir pritaikymas ugdymo procese

Funkcijos

 • Užtikrinti ugdymo proceso kokybę ir tęstinumą, stebėti, analizuoti ir vertinti ugdytinių veiklą bei ugdymo rezultatus, nustatyta tvarka atsiskaityti už darbo rezultatus.
 • Atsižvelgiant į mokinio individualius gebėjimus ir žinias, sudaryti jam galimybes įgyti reikiamų kompetencijų, karjeros ir profesijos pagrindų.
 • Individualizuojant ir diferencijuojant ugdomąją veiklą, ugdyti įvairių gebėjimų mokinius, identifikuoti gabiuosius, ruošti juos miesto, šalies ir tarptautiniams konkursams, olimpiadoms ir pan., teikti pedagoginę pagalbą mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.
 • Tvarkyti mokinių ugdomuosius veiklos apskaitos dokumentus (elektroninį dienyną ir kt.).
 • Vykdyti kitas gimnazijos mokytojo pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

Darbo užmokestis

DU  koeficientas  priklauso  nuo  mokytojo  kvalifikacinės  kategorijos ir darbo  stažo,   1785,89 Eur  (DU vidurkis).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 • Prašymą dalyvauti konkurse;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Asmens tapatybės kortelę (kopija);
 • Išsilavinimo dokumentų kopijas;
 • Kitą papildomą su pedagogine praktika susijusią informaciją.

Dokumentų priėmimo vieta

Kauno „Saulės“ gimnazijos (Savanorių p. 46, Kaunas) raštinė II aukštas,  202 kabinetas.

Skenuotus dokumentus galima siųsti ir el. paštu – saulesg@saule.kaunas.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 837 424438

 

Atnaujinta: 2024-02-28
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30