Laisvos darbo vietos

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

 

Įstaigos pavadinimas

Kauno „Saulės“ gimnazija

Pareigos

 1. Anglų kalbos mokytojo (-os) 0,5 etato darbo krūviu, terminuota darbo sutartis (vaduoti vaiko auginimo atostogose esančią mokytoją).

 

Darbo vieta

Kauno „Saulės“ gimnazija, Savanorių p. 46

Reikalavimai

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas;
 2. Darbo su itin gabiais mokiniais patirtis;
 3. Darbo su skaitmeniniu ugdymo turiniu patirtis;
 4. Socioemocinio ugdymo elementų išmanymas ir pritaikymas ugdymo procese

Funkcijos

 1. Užtikrinti ugdymo proceso kokybę ir tęstinumą, stebėti, analizuoti ir vertinti ugdytinių veiklą bei ugdymo rezultatus, nustatyta tvarka atsiskaityti už darbo rezultatus.
 2. Vykdyti kitas gimnazijos mokytojo pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
 3. Tvarkyti mokinių ugdomuosius veiklos apskaitos dokumentus  (elektroninį dienyną ir kt.).
 4. Individualizuojant ir diferencijuojant ugdomąją veiklą, ugdyti įvairių gebėjimų mokinius, identifikuoti gabiuosius, ruošti juos miesto, šalies ir tarptautiniams konkursams, olimpiadoms ir pan., teikti pedagoginę pagalbą mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.
 5. Atsižvelgiant į mokinio individualius gebėjimus ir žinias, sudaryti jam galimybes įgyti reikiamų kompetencijų, karjeros ir profesijos pagrindų.

 

Darbo užmokestis

 DU  koeficientas  priklauso  nuo  mokytojo  kvalifikacinės  kategorijos ir darbo  stažo,   906,75 Eur  (DU vidurkis).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 1. Prašymą dalyvauti konkurse;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Asmens tapatybės kortelę (kopija);
 4. Išsilavinimo dokumentų kopijas;
 5. Kitą papildomą su pedagogine praktika susijusią informaciją.

Dokumentų priėmimo vieta

Kauno „Saulės“ gimnazijos (Savanorių p. 46, Kaunas) raštinė II aukštas,  202 kabinetas.

Skenuotus dokumentus galima siųsti ir el. paštu – saulesg@saule.kaunas.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. 837 424438

Dokumentų priėmimo terminas

2023 m. kovo 1 - 30 dienomis iki 16.00 val.

Pretendentų atranka  2023 m. kovo 30 d.  15.00 val.  (II aukštas,  202 kab.)

Atnaujinta: 2023-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30