Administracija

  Vadovų darbotvarkė

Sonata Drazdavičienė Direktorė
 • 1992 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (rusų kalba ir literatūra).
 • 1998 m. baigė Klaipėdos universitetą (etikos pedagogika ir edukologijos bakalauras).
 • 2004 m. baigė KTU (vadybos ir verslo administravimo magistras).
 • Nuo 2015 m. – Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorė.
 • Etikos mokytoja metodininkė.
 • Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos  tarybos narė.
 • Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narė.
 • Funkcijos: Koordinuoja gimnazijos veiklos sklandumą, išteklių tikslinį panaudojimą, personalo darbo organizavimą, įstaigos norminių dokumentų rengimą ir įgyvendinimą, bendradarbiavimą su tėvų komitetu, gimnazijos rėmėjais, socialiniais partneriais, visuomene, kuruoja tiksliųjų mokslų ir fizinio ugdymo formaliąją veiklą, vykdo pagalbos mokiniui specialistų veiklos priežiūrą.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00

11.00 – 11.30

Antradienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Trečiadienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30
Penktadienis 7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Kontaktai Telefonas (8 37) 42 44 38
Mobilusis +370 683 08143

El. paštas Rašyti

Lijana Čiarienė Direktorės pavaduotoja ugdymui
 • 1996 m. baigė Klaipėdos universitetą (lietuvių kalbos ir literatūros, mokyklinio teatro režisieriaus bakalauras).
 • Nuo 2008 m. – Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui.
 • Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
 • Funkcijos: Koordinuoja neformalųjį mokinių švietimą, švenčių, žymių datų paminėjimų, tradicinių renginių, mokinių išvykų, kultūrinės pažintinės, socialinės veiklos, labdaros ir kitų akcijų organizavimą, atsakinga už sutarčių su nuomininkais sudarymą, salių užimtumo ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščių sudarymą, kuruoja klasių vadovų, Mokinių tarybos, lietuvių (gimtosios) kalbos, doros, menų ir technologijų, civilinės saugos mokytojų ir neformaliojo mokinių švietimo vadovų veiklas, gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ leidybą, gimnazijos radijo, interneto svetainės funkcionavimą.

Kontaktai Mobilusis +370 683 08179

El. paštas Rašyti

Dovilė Kulvietienė Direktorės pavaduotoja ugdymui
 • 1999 m. baigė VU (anglų filologijos bakalauras).
 • 2001 m. baigė VU (anglų filologijos magistras).
 • Nuo 2015 m. – Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui.
 • Anglų kalbos mokytoja ekspertė.
 • Funkcijos: Koordinuoja mokinių priėmimo organizavimą, mokinių duomenų bazės sudarymą, 1-2-ųjų gimnazijos klasių ugdymo proceso, PUPP, namų ir savarankiško mokymosi, gimnazijos veiklos įsivertinimo bei mokytojų metodinio darbo organizavimą, kuruoja užsienio kalbų ir gamtos mokslų mokytojų bei  ITS administratorių veiklą,  tarptautinių projektų įgyvendinimą.

Kontaktai Mobilusis +370 683 08185

El. paštas Rašyti

Andrėja Adašiūnienė Direktorės pavaduotoja ugdymui (pavaduojanti Dr. Justiną Naujokaitienę)
 • 1990 -1994  baigė  Kauno technologijos universitetą (verslo administravimo bakalauras).
 • 1994 - 1996  baigė Vytauto Didžiojo universitetą (taikomosios sociologijos magistras).
 • 1996 - 2000  studijavo Vytauto Didžiojo universitete Socialinių mokslų doktorantūroje.
 • 2003 - 2004  įgijo mokytojo kvalifikaciją Vilniaus pedagoginiame universitete.
 • 2011 - 2013  baigė  Kauno technologijos universitetą (pedagogo kvalifikacija, specializacija – socialinis pedagogas).
 • Nuo 2020 m. - socialinė pedagogė ekspertė.
 • Nuo 2022 m. – Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui.
 • Funkcijos: Koordinuoja ugdymo plano sudarymo, 3-4-ųjų gimnazijos klasių ugdymo proceso, elektroninio dienyno funkcionavimą, dalykų programų, modulių pasirinkimo ir mokinių individualių ugdymo planų sudarymo veiklas, darbą su gabiaisiais mokiniais, projektines – tiriamąsias veiklas, atsakinga už formaliojo ugdymo pamokų tvarkaraščio sudarymą, duomenų suvedimą į KELTO sistemą, nemokamo maitinimo ir pavežėjimo į mokyklą dokumentų tvarkymą, Vaiko gerovės komisijos darbą bei ugdymo karjerai veiklas, kompleksinės pagalbos mokiniui organizavimą, vykdo egzaminų priežiūrą, atlieka VBE rezultatų analizę, pažangumo ir lankomumo statistines ataskaitas. Kuruoja socialinių mokslų mokytojų veiklą.

Kontaktai Mobilusis +370 683 08175

El. paštas Rašyti

Rita Vaivadienė Direktorės pavaduotoja ugdymui
 • 1986 m. baigė VU (matematiko – dėstytojo magistras).
 • Nuo 2023 rugsėjo 1 d. – Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui.

Kontaktai Mobilusis +370 618 12869

Justina Naujokaitienė Direktorės pavaduotoja ugdymui

Vaiko auginimo atostogose.

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30