Dokumentai
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos veiklos aprašas 217.86 KB
Veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 338.52 KB
Veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą aprašas 201.06 KB
Mokinių sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vistų administravimo tvarka 199.7 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos higienos palaikymo tvarka 200.79 KB
Kauno „Saulės“ gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 191.57 KB