Integruota pamoka ,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai-50 metų“

  • Paskelbė : Ramūnas Liuokaitis
  • Paskelbta: 2022-04-27
  • Kategorija: Renginiai

Balandžio 26 d. 2-3-ųjų klasių gimnazistams ir mokytojams buvo neeilinė: pamokoje ,,Lietuvos  Katalikų Bažnyčios Kronikai - 50 metų“ Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus iniciatyva dalyvavo nepailstantis Lietuvos kovotojas už tiesą ir laisvę, Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjas  ir redaktorius, Jo Eminencija Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Nepaprastą pamoką pradėjo Kauno ,,Saulės“ gimnazijos direktorė Sonata Drazdavičienė, kuri pasidžiaugė Eminencijos apsilankymu. Gerbiamas svečias  pasidalijo liudijimu  apie tikinčiųjų persekiojimą sovietų okupacijos metais, pasipriešinimą  priespaudai, papasakojo, kaip gimė mintis surinkti medžiagą apie tikinčiųjų padėtį Lietuvoje, ir išleisti leidinį ,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“. Šis leidinys, slapta pasiekęs Vakarus, informavo pasaulio visuomenę, kas vyksta už ,,geležinės uždangos“. Eminencija už aktyvią veiklą buvo kalinamas Permės ir Mordovijos lageriuose...

2022 metais minimas ne tik Katalikų Bažnyčios Kronikos penkiasdešimtmetis, Jo Eminencija švenčia 60 metų kunigystės Jubiliejų, gimnazijos bendruomenė sveikino ir  linkėjo  gerbiamam svečiui neišsenkančios stiprybės, einant tarnystės bei meilės Dievui ir žmogui keliu.

Susitikimo metu skambėjo muzikiniai kūriniai, atliekami  abiturientės Nerijos Stankevičiūtės ir  gimnazijos mišraus jaunimo choro ,,Akordas“ (vadovė Jovita Kulakauskienė).

Gimnazijos bendruomenė teigia: šis liudijimas apie kovą už tiesą ir laisvę išliks širdyse ir kaip įkvepiantis pavyzdys, ir kaip pareiga ginti ir saugoti tai, kas yra teisinga... 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos