Lietuvos jaunųjų kalbininkų konkursas

  • Paskelbė : Ramūnas Liuokaitis
  • Paskelbta: 2024-03-26
  • Kategorija: Konkursai

Lietuvos jaunųjų kalbininkų konkurso, skirto kalbininkams Jonui Kazlauskui ir Antanui Lyberiui atminti, baigiamasis renginys Prienų „Žiburio“ gimnazijoje

 

Šių metų sausio – vasario mėnesiais vyko Lietuvos jaunųjų kalbininkų konkursas, kurį jau 25-erius metus organizuoja Prienų „Žiburio“ gimnazija, remia Prienų savivaldybė, švietimo skyrius, Just. Marcinkevičiaus biblioteka, laikraštis „Gyvenimas“. Ilgametis partneris - Lietuvių kalbos institutas. Konkursui mokiniai turėjo pateikti esė apie gimtąją kalbą arba kalbos tiriamuosius darbus.

Kovo 22 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vyko baigiamoji šventė. Renginys prasidėjo nuo pamokos apie žymų kalbininką, baltistą Joną Kazlauską (1930-1970). Pamoką vedė Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Živilė Jurkšienė, kuri papasakojo mokslininko biografiją, parodė mokinių sukurtą filmą. Mokiniams buvo įdomu sužinoti, kad Jonas Kazlauskas baigė „Žiburio“ gimnaziją aukso medaliu, o jo klasės draugas, žinomas poetas |Justinas Marcinkevičius – sidabro.

Konkurso dalyviai išklausė Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos centro mokslo darbuotos dr. Agnės Aleksaitės paskaitos „Kas kuria naujažodžius: visuomenė ar kalbininkai?“ Mokslininkė pristatė naujažodžius, sugriovė mitą, kad juos kuria mokslininkai, supažindino su 2023-iųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimais, „E.kalba“ naujažodžių duomenynu. Organizavo viktoriną, o teisingai atsakiusius į pateiktus klausimus apdovanojo Lietuvių kalbos instituto dovanėlėmis.

Po to vyko konkursui pateiktų darbų aptarimas, jame dalyvavo „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos ekspertės Levutė Karčiauskienė ir Nijolė Šervenikaitė, Lietuvių kalbos instituto pavaduotoja mokslo reikalams dr. Aurelija Tamulionienė ir laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė Ramutė Šimukauskaitė. Vertintojos pristatė darbų privalumus ir trūkumus, dėkojo už susidomėjimą.

Po darbų diplomais ir rėmėjų prizais buvo apdovanoti konkurso laureatai, padėkomis konkurso dalyviai. Klaidas Orlovas 2K (mokytoja Laima Stasiūnaitė) apdovanotas padėka už pateiktą esė; 1B klasės mokiniai Smiltė Jaraitė ir  Markas Timošenko už tiriamąjį darbą „Anglų ir rusų kalbų poveikis ,,Saulės’’ gimnazijos mokinių šnekamosios kalbos leksikai“ apdovanoti padėkomis ir specialiuoju švietimo skyriaus prizu; 1B klasės mokinės Ugnė Tamošaitytė ir  Neringa Samuolytė už tiriamąjį darbą „Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinių pravardžių žodynas“ apdovanotos III laipsnio diplomais ir Lietuvių kalbos instituto prizais; 1B klasės mokinė  Izabelė Lipinskaitė ir 1A klasės mokinė Ugnė Jakubauskaitė už tiriamąjį darbą „Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinių naminių gyvūnų zoonimų žodynas“ apdovanotos II laipsnio diplomais ir Lietuvių kalbos instituto prizais. Mokinių tiriamųjų darbų vadovė mokytoja Auksuolė Marčiulionienė.

Dr. A. Tamulionienė gyrė tiriamuosius darbus ir siūlė juos publikuoti. Tad kviečiame paskaityti darbus, nes tiriama mūsų gimnazijos mokinių leksika. Be to, palyginama, kaip ji keičiasi per dešimtmetį. 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos