#MEPALIETUVA Pilietinės iniciatyvos: kalbos, dainos ir asmenybės, ugdančios tautinį ir pilietinį sąmoningumą

  • Paskelbė : Ramūnas Liuokaitis
  • Paskelbta: 2024-02-26
  • Kategorija: Renginiai

2024 m. vasario 15 d., Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse, 2E klasės mokiniai (aukl. Solveiga Laučienė) dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos, istorijos, muzikos pamokoje „Pilietinės iniciatyvos: kalbos, dainos ir asmenybės, ugdančios tautinį ir pilietinį sąmoningumą“ pagal gimnazijos projektą „Kolega-kolegai“. Pamoką vedė muzikos mokytojas metodininkas Ugnius Ciprisevičius, istorijos mokytoja metodininkė Lolita Juozaitytė ir lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Solveiga Laučienė.

Pamokoje mokiniai klausėsi bendramokslių komentarų apie garsių visuomenininkų – Nijolės Sadūnaitės, Sigito Gedos, Vytauto Landsbergio – kalbas tiesos, laisvės, teisingumo temomis. Tai padėjo suprasti, koks sunkus laisvės kelias ir kiek drąsos reikia pasipriešinti okupantui. „Tik klasta ir melas, būdami bejėgiai prieš tiesą, reikalingi ginklų, kareivių ir kalėjimų, kad pratęstų savo niekšingą viešpatavimą, ir tai tik laikinai“, - mokinė Emilija Balsytė priminė vienuolės Nijolės Sadūnaitės žodžius, pasakytus 1975 m. teisme, kuriame buvo kaltinama dėl „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ dauginimo ir platinimo. Mokinė Kamilė Znaidauskaitė akcentavo žymaus politiko Vytauto Landsbergio žodžius, pasakytus Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinės Asamblėjos 46-ojoje sesijoje 1991 m. rugsėjo 17 d.: „Kuo tikėjo mūsų šalis, kai brutali prievarta ir ciniškas pragmatizmas liepė jau niekuo nebetikėti šiame pasaulyje? Ji tikėjo pagrindiniais dalykais – tiesa ir teisingumu. Tą jausminį, dvasinį žinojimą aš apibūdinčiau taip: yra neteisybė ir skriauda, bet ji laikina, nes negali taip būti, kad neteisybė įsiviešpatautų amžinai.“ O mokinė Gutijera Maziliauskaitė, kalbėdama Sigito Gedos žodžiais („Žodis Lietuvai“, 1988 m.), pabrėžė, kad „mes turime ieškoti savo kelio, laikytis savų papročių ir tradicijų, savo kultūrinio palikimo, turime dar sykį sugrįžti į tvirčiausias iš tvirčiausių pilių ir tvirtovių – į lietuviškas galvas, kad išsilaikytume ne kaip trečiarūšė, o unikali tauta tarp tautų, suvereni valstybė tarp tokių pat suverenių valstybių“.

Pamokoje gimnazistai taip pat dalijosi istorinėmis įžvalgomis, atliko muzikinius patriotinius kūrinius, diskutavo apie pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos